Odluka o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora »Nagrade Ivan Filipović«

NN 72/2017 (21.7.2017.), Odluka o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora »Nagrade Ivan Filipović«

HRVATSKI SABOR

1730

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o »Nagradi Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 61/91. i 149/09.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA »NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ«

I.

Za predsjednicu Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenuje se dr. sc. VESNA BEDEKOVIĆ, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

II.

Dana 14. lipnja 2017. dužnost predsjednika Odbora »Nagrade Ivan Filipović« prestao je obnašati ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-06/21

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.