Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 74/2017 (28.7.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1799

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17 i 40/17 – ispravak), članak 35. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395

2. zamjenik ravnatelja 2,910

3. pomoćnik ravnatelja 2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja 2,231

2. načelnik službe u središnjem uredu 2,134

3.     voditelj Središnjeg laboratorija za kontrolu
kvalitete mlijeka 2,134

4. viši stručni savjetnik – specijalist 2,134

5. viši koordinator 1,940

6. koordinator 1,697

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehnički suradnik 1,067

2. viši laborant 1,067

d) Radna mjesta III. vrste

1.     laborant
tehnički suradnik 1,018

e) Radna mjesta IV. vrste

1. radnik na općim poslovima 0,727«.

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za poljoprivredno zemljište su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,395

2. zamjenik ravnatelja 2,910

3. pomoćnik ravnatelja 2,425

4. voditelj službe u središnjem uredu 2,134

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja 2,231

2. arhitekt računalnih aplikacija 1,988

3. viši koordinator 1,940

4. koordinator 1,697

5. viši sistem administrator 1,697

6. sistem administrator 1,523

7. programer računalnih aplikacija 1,523

c) Radna mjesta III. vrste

1.     laborant
tehnički suradnik 1,018«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/62
Urbroj: 50301-25/06-17-2
Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.