Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Visosti Šeiku Tamimu Bin Hamadu Al-Thaniju

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Visosti Šeiku Tamimu Bin Hamadu Al-Thaniju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1834

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14
– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unaprjeđenju sveobuhvatnih odnosa i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Države Katra te promicanju trajnog prijateljstva i čvrstog partnerstva hrvatskog i katarskog naroda, odlikuje se

Njegova Visost Šeik TAMIM BIN HAMAD AL-THANI.

Klasa: 060-04/17-01/04
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.