Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao

NN 102/2017 (18.10.2017.), Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao

HRVATSKI SABOR

2344

Na temelju članka 92. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o istražnim povjerenstvima (»Narodne novine«, br. 24/96.) Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI OKOLNOSTI NASTANKA POSLOVNOG KONCERNA AGROKOR, NJEGOVE DANAŠNJE POZICIJE NA TRŽIŠTU, NASTANKA NJEGOVIH POSLOVNIH PROBLEMA, A POSEBNO DUGOVANJA PREMA DOBAVLJAČIMA TE OSTALIM VJEROVNICIMA, ULOGE REGULATORA NA TRŽIŠTIMA VEZANO ZA AGROKOROVE POSLOVNE AKTIVNOSTI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA AGROKORU ODNOSNO PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA ZA SITUACIJU U KOJOJ SE AGROKOR NAŠAO

I.

Osniva se Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao.

II.

Za djelovanje Istražnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke postoji javni interes jer se radi o tvrtki od velikog značaja za Republiku Hrvatsku i njezine građane.

Također zakonito poslovanje institucija Republike Hrvatske i racionalno postupanje s državnom imovinom od velikog su utjecaja na stanje gospodarstva i standarda građana Republike Hrvatske, a više puta su od strane najviših predstavnika državne vlasti u javnosti iznesene sumnje u vezi s poslovanjem Agrokora i postupanjem institucija Republike Hrvatske vezano uz koncern.

Javni interes proizlazi i iz toga da se istraže i predoče javnosti sve relevantne činjenice vezane uz nastanak problema oko Agrokora i postupak rješenja problema koji je pokrenula Vlada Republike Hrvatske.

III.

Istražno povjerenstvo dužno je utvrditi:

– kako je i u kojim okolnostima nastao Koncern Agrokor, kako je rastao do današnjeg dana i posebno kako je protekao proces privatizacije kompanija koje su postale sastavni dio Koncerna, a koje su nastale prije osamostaljenja Hrvatske

– kakva je bila uloga tržišnih regulatora tijekom nastajanja Koncerna Agrokor te kakva je bila njihova uloga vezano uz poslovanje Koncerna Agrokor i kompanija u njegovu vlasništvu

– kakvo je bilo poštivanje zakona vezanih uz plaćanja potraživanja te dugovanja Koncerna Agrokor i tvrtki u njegovu vlasništvu prema svojim dobavljačima

– kakva je bila kvaliteta računovodstvenog izvješćivanja Koncerna Agrokor i njegovih tvrtki

– zbog čega je Vlada odlučila predložiti Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku i kako je tekao proces pripreme tog Zakona

– kakvi su rizici primjene Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku za Koncern Agrokor i građane Republike Hrvatske

– jesu li prilikom izmjena Zakona o faktoringu, Zakona o računovodstvu odnosno pravilnika koji iz njega proizlaze i Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku štićeni javni interesi ili su interesi Koncerna Agrokor, kompanija u njegovu vlasništvu ili nečiji drugi interesi stavljeni ispred interesa hrvatskih građana i Republike Hrvatske

– je li kredit HBOR-a u iznosu od 48,3 mil. EUR odobren pred kraj 2016. godine tvrtkama u vlasništvu Koncerna Agrokor odobren u skladu s procedurama i kakve su bile okolnosti odobrenja kredita

– jesu li u ovom slučaju zaštićeni interesi i imovina RH

– je li zbog eventualnih nepravilnosti oštećen Državni proračun Republike Hrvatske i u kojem iznosu

– jesu li sudionici ovih poslovnih aktivnosti davali kakve netočne ili nepotpune izjave o njima kojima su obmanjivali javnost i jesu li poduzimali bilo kakve radnje radi prikrivanja eventualnih nezakonitosti u svom ili u djelovanju drugih osoba

– sve ostale relevantne činjenice vezane uz nastanak Koncerna Agrokor, njegovu današnju poziciju na tržištu, okolnosti nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja dobavljačima te ostalim vjerovnicima, ulogu regulatora na tržištima vezano uz Agrokorove poslovne aktivnosti, promjenu vlasništva u Koncernu Agrokor i tvrtki u njegovu vlasništvu i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloge mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao.

IV.

U postupku istraživanja Istražno povjerenstvo dužno je izvršiti uvid u svu dokumentaciju i druge isprave vezane uz predmet istrage, pribaviti izjave svjedoka i nalaze vještaka. Istražno povjerenstvo dužno je svakoj osobi čiji se rad ili ponašanje ispituje omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima tog djelovanja.

V.

Istražno povjerenstvo dužno je obaviti istraživanje za koje je osnovano najkasnije u roku od šest (6) mjeseci te nakon toga Hrvatskom saboru podnijeti izvješće s prijedlogom mjera.

VI.

Istražno povjerenstvo ima devet (9) članova koje imenuje Hrvatski sabor iz redova zastupnika razmjerno stranačkom sastavu.

Članovi istražnog povjerenstva su:

1. Orsat Miljenić, predsjednik

2. Marija Jelkovac, tajnica

3. Milijan Brkić, član

4. Ante Babić, član

5. Josip Borić, član

6. Stjepan Ćuraj, član

7. Gordan Maras, član

8. Nikola Grmoja, član

9. Ivan Lovrinović, član.

VII.

Istražno povjerenstvo će poslove iz točke III., a u vezi s točkom V. ove Odluke, početi obavljati od 30. listopada 2017.

Istražno povjerenstvo će do isteka roka iz prethodnog stavka donijeti poslovnik o svom radu te obaviti ostale radnje potrebne za ispunjenje zadaća iz točaka III. i IV. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-12/17-14/02

Zagreb, 11. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.