Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom Sandri (Damir) Perković

NN 109/2017 (10.11.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom Sandri (Damir) Perković

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2521

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 10. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, za izniman sportski uspjeh i osvajanje zlatne medalje u bacanju diska na Svjetskom prvenstvu u Londonu 2017. te doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikuje se

SANDRA (Damir) PERKOVIĆ.

Klasa: 060-03/17-05/01
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 26. rujna 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.