Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 127/2017 (20.12.2017.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2886

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 122/16 i 14/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/17-28/04

Urbroj: 371-01-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE
ZA GODINE DRUGOG REGULACIJSKOG RAZDOBLJA 2018. – 2021.

Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,02510,02460,02410,0236kn/kWh
TM20,02510,02460,02410,0236kn/kWh
TM30,02260,02210,02170,0212kn/kWh
TM40,02010,01970,01930,0189kn/kWh
TM50,01880,01850,01810,0177kn/kWh
TM60,01760,01720,01690,0165kn/kWh
TM70,01630,01600,01570,0153kn/kWh
TM80,01510,01480,01450,0142kn/kWh
TM90,01380,01350,01330,0130kn/kWh
TM100,01380,01350,01330,0130kn/kWh
TM110,01260,01230,01210,0118kn/kWh
TM120,01000,00980,00960,0094kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ČAPLIN d.o.o.

Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03000,02700,02440,0218kn/kWh
TM20,03000,02700,02440,0218kn/kWh
TM30,02400,02160,01950,0174kn/kWh
TM40,02400,02160,01950,0174kn/kWh
TM50,02400,02160,01950,0174kn/kWh
TM60,02400,02160,01950,0174kn/kWh
TM70,02100,01890,01710,0153kn/kWh
TM80,01950,01760,01590,0142kn/kWh
TM90,01650,01490,01340,0120kn/kWh
TM100,01350,01220,01100,0098kn/kWh
TM110,01050,00950,00850,0076kn/kWh
TM120,00750,00680,00610,0055kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03160,02910,02680,0247kn/kWh
TM20,02750,02530,02330,0215kn/kWh
TM30,02480,02280,02100,0194kn/kWh
TM40,02340,02150,01980,0183kn/kWh
TM50,02200,02020,01860,0172kn/kWh
TM60,02060,01900,01750,0161kn/kWh
TM70,01930,01770,01630,0151kn/kWh
TM80,01790,01640,01510,0140kn/kWh
TM90,01510,01390,01280,0118kn/kWh
TM100,01240,01140,01050,0097kn/kWh
TM110,00960,00890,00820,0075kn/kWh
TM120,00690,00630,00580,0054kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03510,03530,03550,0357kn/kWh
TM20,03510,03530,03550,0357kn/kWh
TM30,02810,02820,02840,0286kn/kWh
TM40,02630,02650,02660,0268kn/kWh
TM50,02460,02470,02490,0250kn/kWh
TM60,02280,02290,02310,0232kn/kWh
TM70,02110,02120,02130,0214kn/kWh
TM80,01930,01940,01950,0196kn/kWh
TM90,01400,01410,01420,0143kn/kWh
TM100,01050,01060,01070,0107kn/kWh
TM110,00700,00710,00710,0071kn/kWh
TM120,00350,00350,00360,0036kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Ferde Rusana 21, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05240,05260,05280,0530kn/kWh
TM20,04370,04380,04400,0442kn/kWh
TM30,04150,04160,04180,0420kn/kWh
TM40,03930,03940,03960,0398kn/kWh
TM50,03710,03720,03740,0376kn/kWh
TM60,03500,03500,03520,0354kn/kWh
TM70,03500,03500,03520,0354kn/kWh
TM80,03280,03290,03300,0332kn/kWh
TM90,03060,03070,03080,0309kn/kWh
TM100,02620,02630,02640,0265kn/kWh
TM110,02190,02190,02200,0221kn/kWh
TM120,01750,01750,01760,0177kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,09940,10150,10360,1059kn/kWh
TM20,09040,09230,09420,0963kn/kWh
TM30,09040,09230,09420,0963kn/kWh
TM40,08590,08770,08950,0915kn/kWh
TM50,08140,08310,08480,0867kn/kWh
TM60,07680,07850,08010,0819kn/kWh
TM70,07230,07380,07540,0770kn/kWh
TM80,06780,06920,07070,0722kn/kWh
TM90,06330,06460,06590,0674kn/kWh
TM100,05420,05540,05650,0578kn/kWh
TM110,04520,04620,04710,0482kn/kWh
TM120,03620,03690,03770,0385kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.

Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06060,06290,06540,0679kn/kWh
TM20,04660,04840,05030,0522kn/kWh
TM30,04660,04840,05030,0522kn/kWh
TM40,04430,04600,04780,0496kn/kWh
TM50,04190,04360,04530,0470kn/kWh
TM60,03960,04110,04280,0444kn/kWh
TM70,03730,03870,04020,0418kn/kWh
TM80,03500,03630,03770,0392kn/kWh
TM90,03260,03390,03520,0365kn/kWh
TM100,02800,02900,03020,0313kn/kWh
TM110,02330,02420,02520,0261kn/kWh
TM120,01860,01940,02010,0209kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,09580,09920,09980,1003kn/kWh
TM20,09580,09920,09980,1003kn/kWh
TM30,09580,09920,09980,1003kn/kWh
TM40,09100,09420,09480,0953kn/kWh
TM50,08620,08930,08980,0903kn/kWh
TM60,08140,08430,08480,0853kn/kWh
TM70,07660,07940,07980,0802kn/kWh
TM80,07190,07440,07490,0752kn/kWh
TM90,06710,06940,06990,0702kn/kWh
TM100,05750,05950,05990,0602kn/kWh
TM110,04790,04960,04990,0502kn/kWh
TM120,03830,03970,03990,0401kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05610,05690,05770,0586kn/kWh
TM20,05610,05690,05770,0586kn/kWh
TM30,05610,05690,05770,0586kn/kWh
TM40,05330,05410,05480,0557kn/kWh
TM50,05050,05120,05190,0527kn/kWh
TM60,04770,04840,04900,0498kn/kWh
TM70,04490,04550,04620,0469kn/kWh
TM80,04210,04270,04330,0440kn/kWh
TM90,03930,03980,04040,0410kn/kWh
TM100,03370,03410,03460,0352kn/kWh
TM110,02810,02850,02890,0293kn/kWh
TM120,02240,02280,02310,0234kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04880,05140,05420,0571kn/kWh
TM20,03750,03950,04170,0439kn/kWh
TM30,03190,03360,03540,0373kn/kWh
TM40,03000,03160,03340,0351kn/kWh
TM50,02810,02960,03130,0329kn/kWh
TM60,02630,02770,02920,0307kn/kWh
TM70,02440,02570,02710,0285kn/kWh
TM80,02250,02370,02500,0263kn/kWh
TM90,01690,01780,01880,0198kn/kWh
TM100,01310,01380,01460,0154kn/kWh
TM110,00940,00990,01040,0110kn/kWh
TM120,00560,00590,00630,0066kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03630,03640,03650,0367kn/kWh
TM20,03630,03640,03650,0367kn/kWh
TM30,03630,03640,03650,0367kn/kWh
TM40,03270,03280,03290,0330kn/kWh
TM50,03270,03280,03290,0330kn/kWh
TM60,03090,03090,03100,0312kn/kWh
TM70,02900,02910,02920,0294kn/kWh
TM80,02720,02730,02740,0275kn/kWh
TM90,02540,02550,02560,0257kn/kWh
TM100,02180,02180,02190,0220kn/kWh
TM110,01820,01820,01830,0184kn/kWh
TM120,01450,01460,01460,0147kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.

Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06880,06420,05980,0559kn/kWh
TM20,05290,04940,04600,0430kn/kWh
TM30,05290,04940,04600,0430kn/kWh
TM40,05030,04690,04370,0409kn/kWh
TM50,04760,04450,04140,0387kn/kWh
TM60,04500,04200,03910,0366kn/kWh
TM70,04230,03950,03680,0344kn/kWh
TM80,03970,03710,03450,0323kn/kWh
TM90,03700,03460,03220,0301kn/kWh
TM100,03170,02960,02760,0258kn/kWh
TM110,02650,02470,02300,0215kn/kWh
TM120,02120,01980,01840,0172kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.

Moslavačka 13, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04130,04190,04250,0431kn/kWh
TM20,04130,04190,04250,0431kn/kWh
TM30,03300,03350,03400,0345kn/kWh
TM40,03100,03140,03190,0323kn/kWh
TM50,02890,02930,02980,0302kn/kWh
TM60,02680,02720,02760,0280kn/kWh
TM70,02560,02600,02640,0267kn/kWh
TM80,02440,02470,02510,0254kn/kWh
TM90,02310,02350,02380,0241kn/kWh
TM100,02190,02220,02250,0228kn/kWh
TM110,02070,02100,02130,0216kn/kWh
TM120,01650,01680,01700,0172kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03860,03770,03690,0360kn/kWh
TM20,03510,03430,03350,0327kn/kWh
TM30,03440,03360,03280,0320kn/kWh
TM40,03330,03260,03180,0311kn/kWh
TM50,03160,03090,03020,0294kn/kWh
TM60,02980,02920,02850,0278kn/kWh
TM70,02810,02740,02680,0262kn/kWh
TM80,02630,02570,02510,0245kn/kWh
TM90,02460,02400,02350,0229kn/kWh
TM100,02110,02060,02010,0196kn/kWh
TM110,01760,01720,01680,0164kn/kWh
TM120,01400,01370,01340,0131kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOMUNALIJE PLIN d.o.o.

Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05090,05080,05060,0505kn/kWh
TM20,04240,04230,04220,0421kn/kWh
TM30,03820,03810,03800,0379kn/kWh
TM40,03600,03600,03590,0358kn/kWh
TM50,03600,03600,03590,0358kn/kWh
TM60,03600,03600,03590,0358kn/kWh
TM70,02540,02540,02530,0253kn/kWh
TM80,02330,02330,02320,0232kn/kWh
TM90,01700,01690,01690,0168kn/kWh
TM100,01270,01270,01270,0126kn/kWh
TM110,00850,00850,00840,0084kn/kWh
TM120,00420,00420,00420,0042kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o.

Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03810,03600,03400,0321kn/kWh
TM20,03810,03600,03400,0321kn/kWh
TM30,03810,03600,03400,0321kn/kWh
TM40,03620,03420,03230,0305kn/kWh
TM50,03430,03240,03060,0289kn/kWh
TM60,03240,03060,02890,0273kn/kWh
TM70,03050,02880,02720,0257kn/kWh
TM80,02860,02700,02550,0241kn/kWh
TM90,02670,02520,02380,0225kn/kWh
TM100,02290,02160,02040,0193kn/kWh
TM110,01910,01800,01700,0161kn/kWh
TM120,01520,01440,01360,0128kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06500,06680,06860,0705kn/kWh
TM20,06500,06680,06860,0705kn/kWh
TM30,05200,05340,05490,0564kn/kWh
TM40,04880,05010,05150,0529kn/kWh
TM50,04550,04680,04800,0494kn/kWh
TM60,04230,04340,04460,0458kn/kWh
TM70,03900,04010,04120,0423kn/kWh
TM80,03580,03670,03770,0388kn/kWh
TM90,02600,02670,02740,0282kn/kWh
TM100,01950,02000,02060,0212kn/kWh
TM110,01300,01340,01370,0141kn/kWh
TM120,00650,00670,00690,0071kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MONTCOGIM PLINARA d.o.o.

Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedjelja

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06430,06330,06230,0616kn/kWh
TM20,05140,05060,04980,0493kn/kWh
TM30,04880,04810,04730,0468kn/kWh
TM40,04630,04550,04480,0444kn/kWh
TM50,04370,04300,04230,0419kn/kWh
TM60,04110,04050,03980,0394kn/kWh
TM70,03860,03800,03740,0370kn/kWh
TM80,03600,03540,03490,0345kn/kWh
TM90,03340,03290,03240,0320kn/kWh
TM100,02830,02780,02740,0271kn/kWh
TM110,02310,02280,02240,0222kn/kWh
TM120,01800,01770,01740,0173kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.

Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03670,03500,03330,0317kn/kWh
TM20,03670,03500,03330,0317kn/kWh
TM30,02940,02800,02660,0254kn/kWh
TM40,02750,02630,02500,0238kn/kWh
TM50,02570,02450,02330,0222kn/kWh
TM60,02390,02280,02160,0206kn/kWh
TM70,02200,02100,02000,0190kn/kWh
TM80,02020,01930,01830,0174kn/kWh
TM90,01470,01400,01330,0127kn/kWh
TM100,01100,01050,01000,0095kn/kWh
TM110,00730,00700,00670,0063kn/kWh
TM120,00370,00350,00330,0032kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PAKRAC-PLIN d.o.o.

Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04260,04540,04840,0502kn/kWh
TM20,03280,03490,03720,0386kn/kWh
TM30,03280,03490,03720,0386kn/kWh
TM40,03120,03320,03530,0367kn/kWh
TM50,02950,03140,03350,0347kn/kWh
TM60,02790,02970,03160,0328kn/kWh
TM70,02620,02790,02980,0309kn/kWh
TM80,02460,02620,02790,0290kn/kWh
TM90,02300,02440,02600,0270kn/kWh
TM100,01970,02090,02230,0232kn/kWh
TM110,01640,01750,01860,0193kn/kWh
TM120,01310,01400,01490,0154kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PAPUK PLIN d.o.o.

Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04900,04850,04800,0475kn/kWh
TM20,03770,03730,03690,0365kn/kWh
TM30,03770,03730,03690,0365kn/kWh
TM40,03580,03540,03510,0347kn/kWh
TM50,03390,03360,03320,0329kn/kWh
TM60,03200,03170,03140,0310kn/kWh
TM70,03020,02980,02950,0292kn/kWh
TM80,02830,02800,02770,0274kn/kWh
TM90,02640,02610,02580,0256kn/kWh
TM100,02260,02240,02210,0219kn/kWh
TM110,01890,01870,01850,0183kn/kWh
TM120,01510,01490,01480,0146kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN d.o.o.

Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03520,03280,03060,0285kn/kWh
TM20,03060,02850,02660,0248kn/kWh
TM30,02750,02570,02390,0223kn/kWh
TM40,02600,02420,02260,0211kn/kWh
TM50,02450,02280,02130,0198kn/kWh
TM60,02300,02140,02000,0186kn/kWh
TM70,02140,02000,01860,0174kn/kWh
TM80,02140,02000,01860,0174kn/kWh
TM90,01990,01850,01730,0161kn/kWh
TM100,01680,01570,01460,0136kn/kWh
TM110,01380,01280,01200,0112kn/kWh
TM120,00770,00710,00670,0062kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN KONJŠČINA d.o.o.

Jertovec 150, 49282 Konjščina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,09000,09000,09000,0900kn/kWh
TM20,06920,06920,06920,0692kn/kWh
TM30,06570,06570,06570,0657kn/kWh
TM40,06230,06230,06230,0623kn/kWh
TM50,05880,05880,05880,0588kn/kWh
TM60,05190,05190,05190,0519kn/kWh
TM70,04150,04150,04150,0415kn/kWh
TM80,04150,04150,04150,0415kn/kWh
TM90,03810,03810,03810,0381kn/kWh
TM100,03110,03110,03110,0311kn/kWh
TM110,02420,02420,02420,0242kn/kWh
TM120,01730,01730,01730,0173kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03940,03900,03840,0378kn/kWh
TM20,03150,03120,03070,0302kn/kWh
TM30,03150,03120,03070,0302kn/kWh
TM40,02990,02960,02920,0287kn/kWh
TM50,02840,02810,02760,0272kn/kWh
TM60,02680,02650,02610,0257kn/kWh
TM70,02520,02500,02460,0242kn/kWh
TM80,02360,02340,02300,0227kn/kWh
TM90,02210,02180,02150,0211kn/kWh
TM100,01890,01870,01840,0181kn/kWh
TM110,01580,01560,01540,0151kn/kWh
TM120,01260,01250,01230,0121kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05110,05140,05140,0512kn/kWh
TM20,03930,03950,03950,0394kn/kWh
TM30,03930,03950,03950,0394kn/kWh
TM40,03730,03750,03750,0374kn/kWh
TM50,03540,03560,03560,0355kn/kWh
TM60,03340,03360,03360,0335kn/kWh
TM70,03140,03160,03160,0315kn/kWh
TM80,02950,02960,02960,0296kn/kWh
TM90,02750,02770,02770,0276kn/kWh
TM100,02360,02370,02370,0236kn/kWh
TM110,01970,01980,01980,0197kn/kWh
TM120,01570,01580,01580,0158kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06230,06210,06210,0621kn/kWh
TM20,04790,04780,04780,0478kn/kWh
TM30,04790,04780,04780,0478kn/kWh
TM40,04550,04540,04540,0454kn/kWh
TM50,04310,04300,04300,0430kn/kWh
TM60,04070,04060,04060,0406kn/kWh
TM70,03830,03820,03820,0382kn/kWh
TM80,03590,03590,03590,0359kn/kWh
TM90,02400,02390,02390,0239kn/kWh
TM100,01440,01430,01430,0143kn/kWh
TM110,01200,01200,01200,0120kn/kWh
TM120,00960,00960,00960,0096kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.

Industrijska 17, 52100 Pula

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,10580,10800,11010,1124kn/kWh
TM20,09620,09820,10010,1022kn/kWh
TM30,09620,09820,10010,1022kn/kWh
TM40,09140,09330,09510,0971kn/kWh
TM50,08660,08840,09010,0920kn/kWh
TM60,08180,08350,08510,0869kn/kWh
TM70,07700,07860,08010,0818kn/kWh
TM80,07220,07370,07510,0767kn/kWh
TM90,06730,06870,07010,0715kn/kWh
TM100,05770,05890,06010,0613kn/kWh
TM110,04810,04910,05010,0511kn/kWh
TM120,03850,03930,04000,0409kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLINKOM d.o.o.

Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05800,05980,06180,0638kn/kWh
TM20,05270,05440,05620,0580kn/kWh
TM30,05270,05440,05620,0580kn/kWh
TM40,05010,05170,05340,0551kn/kWh
TM50,04740,04900,05060,0522kn/kWh
TM60,04480,04620,04780,0493kn/kWh
TM70,04220,04350,04500,0464kn/kWh
TM80,03950,04080,04220,0435kn/kWh
TM90,03690,03810,03930,0406kn/kWh
TM100,03160,03260,03370,0348kn/kWh
TM110,02640,02720,02810,0290kn/kWh
TM120,02110,02180,02250,0232kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.

Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,07120,07260,07390,0753kn/kWh
TM20,07120,07260,07390,0753kn/kWh
TM30,06760,06900,07020,0715kn/kWh
TM40,06410,06530,06650,0678kn/kWh
TM50,06410,06530,06650,0678kn/kWh
TM60,06050,06170,06280,0640kn/kWh
TM70,05700,05810,05910,0602kn/kWh
TM80,05340,05450,05540,0565kn/kWh
TM90,04980,05080,05170,0527kn/kWh
TM100,04270,04360,04430,0452kn/kWh
TM110,03560,03630,03700,0377kn/kWh
TM120,02850,02900,02960,0301kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,07290,07260,07230,0720kn/kWh
TM20,07290,07260,07230,0720kn/kWh
TM30,07140,07110,07090,0706kn/kWh
TM40,06780,06750,06720,0670kn/kWh
TM50,06340,06320,06290,0626kn/kWh
TM60,06050,06030,06000,0598kn/kWh
TM70,05690,05660,05640,0562kn/kWh
TM80,05320,05300,05280,0526kn/kWh
TM90,04880,04860,04840,0482kn/kWh
TM100,04230,04210,04190,0418kn/kWh
TM110,03500,03480,03470,0346kn/kWh
TM120,02770,02760,02750,0274kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: RADNIK-PLIN d.o.o.

Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,06640,06650,06650,0665kn/kWh
TM20,05770,05780,05780,0578kn/kWh
TM30,04900,04910,04910,0491kn/kWh
TM40,04900,04910,04910,0491kn/kWh
TM50,04790,04800,04800,0480kn/kWh
TM60,04900,04910,04910,0491kn/kWh
TM70,04040,04050,04050,0405kn/kWh
TM80,03750,03760,03760,0376kn/kWh
TM90,03170,03180,03180,0318kn/kWh
TM100,02600,02600,02600,0260kn/kWh
TM110,02020,02020,02020,0202kn/kWh
TM120,01440,01450,01450,0145kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: TERMOPLIN d.d.

V. Špinčića 78, 42000 Varaždin

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04130,04110,04080,0406kn/kWh
TM20,04130,04110,04080,0406kn/kWh
TM30,03300,03290,03260,0325kn/kWh
TM40,03100,03080,03060,0305kn/kWh
TM50,02890,02880,02860,0284kn/kWh
TM60,02680,02670,02650,0264kn/kWh
TM70,02480,02470,02450,0244kn/kWh
TM80,02270,02260,02240,0223kn/kWh
TM90,01650,01640,01630,0162kn/kWh
TM100,01240,01230,01220,0122kn/kWh
TM110,00830,00820,00820,0081kn/kWh
TM120,00410,00410,00410,0041kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZAGORSKI METALAC d.o.o.

Celine 2, 49210 Zabok

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,04910,04900,04880,0487kn/kWh
TM20,04910,04900,04880,0487kn/kWh
TM30,04910,04900,04880,0487kn/kWh
TM40,04660,04660,04640,0463kn/kWh
TM50,04420,04410,04390,0438kn/kWh
TM60,04170,04170,04150,0414kn/kWh
TM70,03930,03920,03900,0390kn/kWh
TM80,03680,03680,03660,0365kn/kWh
TM90,03440,03430,03420,0341kn/kWh
TM100,02950,02940,02930,0292kn/kWh
TM110,02460,02450,02440,0244kn/kWh
TM120,01960,01960,01950,0195kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn


Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELENJAK PLIN d.o.o.

Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,05580,05440,05300,0515kn/kWh
TM20,05580,05440,05300,0515kn/kWh
TM30,04460,04350,04240,0412kn/kWh
TM40,04190,04080,03980,0386kn/kWh
TM50,03910,03810,03710,0361kn/kWh
TM60,03630,03540,03450,0335kn/kWh
TM70,03350,03260,03180,0309kn/kWh
TM80,03070,02990,02920,0283kn/kWh
TM90,02230,02180,02120,0206kn/kWh
TM100,01670,01630,01590,0155kn/kWh
TM110,01120,01090,01060,0103kn/kWh
TM120,00560,00540,00530,0052kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt: ZELINA-PLIN d.o.o.

Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
2018.2019.2020.2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03830,03610,03420,0324kn/kWh
TM20,03830,03610,03420,0324kn/kWh
TM30,03060,02890,02740,0259kn/kWh
TM40,02870,02710,02570,0243kn/kWh
TM50,02680,02530,02390,0227kn/kWh
TM60,02490,02350,02220,0211kn/kWh
TM70,02300,02170,02050,0194kn/kWh
TM80,02110,01990,01880,0178kn/kWh
TM90,01530,01440,01370,0130kn/kWh
TM100,01150,01080,01030,0097kn/kWh
TM110,00770,00720,00680,0065kn/kWh
TM120,00380,00360,00340,0032kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110101010kn
TM210101010kn
TM320202020kn
TM430303030kn
TM540404040kn
TM660606060kn
TM7100100100100kn
TM8150150150150kn
TM9200200200200kn
TM10300300300300kn
TM11400400400400kn
TM12500500500500kn

Napomena:     za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.