Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

157

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo u km 462+210 i županijske ceste Ž3288 u Vrbovcu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/18-01/01
Urbroj: 387-03-01-18-2
Zagreb, 5. siječnja 2018.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.