Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

NN 16/2018 (16.2.2018.), Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

Vlada Republike Hrvatske

339

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13 i 27/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O STANDARDIMA I UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI GRANIČNI PRIJELAZI ZA UČINKOVITO I SIGURNO OBAVLJANJE GRANIČNE KONTROLE

Članak 1.

U Uredbi o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (»Narodne novine«, broj 57/14), u članku 6. stavku 2. točki 3. iza riječi: »Zadar« stavlja se zarez i dodaje riječ: »Ploče«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/16

Urbroj: 50301-29/09-18-2

Zagreb, 15. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.