Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

NN 20/2018 (1.3.2018.), Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

407

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 131/17) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, ministar zdravstva donosi

IZMJENE I DOPUNU

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, br. 101/12, 31/13 i 113/15) u točki VIII. Tablici I.2.1. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj VIII mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova opće/obiteljske medicine
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA75

Redni broj XI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova opće/obiteljske medicine
XIOSJEČKO-BARANJSKA178

Redni broj XVI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova opće/obiteljske medicine
XVIŠIBENSKO-KNINSKA66

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj timova opće/obiteljske medicine
2.452

U Tablici I.2.2. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU rubrici: »VIII KRAPINSKO-ZAGORSKA« redni broj 16 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
16KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJELOBOR2

Redni broj VIII mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA75

U rubrici: »XI OSJEČKO-BARANJSKA« redni broj 1 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
1OSIJEKANTUNOVAC2

Redni broj 26 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
26OSIJEKOSIJEK67

Redni broj 38 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
38VALPOVOVALPOVO8

Redni broj XI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
XIOSJEČKO-BARANJSKA178

U rubrici: »XVI ŠIBENSKO-KNINSKA« redni broj 16 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
16ŠIBENIKŠIBENIK29

Redni broj XVI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
XVIŠIBENSKO-KNINSKA66

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj timova
2.452

U Tablici I.3.1. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj XI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/ Grad ZagrebPotreban broj pedijatrijskih timova
XIOSJEČKO-BARANJSKA23

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj pedijatrijskih timova
330

U Tablici I.3.2. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU rubrici: »XI OSJEČKO-BARANJSKA« redni broj 26 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/ Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
26OSIJEKOSIJEK9

Redni broj XI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/ Grad ZagrebPotreban broj timova
XIOSJEČKO-BARANJSKA23

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj timova
330

U Tablici I.4.1. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj VI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova dentalne medicine
VIKARLOVAČKA69

Redni broj XIV mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova dentalne medicine
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA91

Redni broj XVII mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova dentalne medicine
XVIIVARAŽDINSKA90

Redni broj XIX mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova dentalne medicine
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA95

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj timova dentalne medicine
2.271

U Tablici I.4.2. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU u rubrici: »VI KARLOVAČKA« redni broj 9 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
9KARLOVACKARLOVAC32

Redni broj VI mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
VIKARLOVAČKA69

U rubrici: »XIV SISAČKO-MOSLAVAČKA« redni broj 16 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
16SISAKSISAK28

Redni broj XIV mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA91

U rubrici: »XVII VARAŽDINSKA« redni broj 19 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
19Varaždinske županijeSRAČINEC3

Redni broj XVII mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
XVIIVARAŽDINSKA90

U rubrici: »XIX VUKOVARSKO-SRIJEMSKA« redni broj 11 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
11VINKOVCIIVANKOVO3

Redni broj 27 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaOpćina/gradPotreban broj timova
27VINKOVCIVINKOVCI21

Redni broj XIX mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj timova
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA95

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj timova
2.271

U Tablici I.8.1. MREŽA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj V mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj medicinskih sestara
VISTARSKA58

Redni broj VII mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj medicinskih sestara
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA37

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj medicinskih sestara
1.305

U Tablici I.8.2. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU rubrici: »V. ISTARSKA« redni broj 20 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaNaziv općine/gradaPotreban broj medicinskih sestara
20Istarski domovi zdravljaMedulin2

Redni broj V. mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj medicinskih sestara
VISTARSKA58

U rubrici: »VII. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA« redni broj 14 mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPodručje Doma zdravljaNaziv općine/gradaPotreban broj medicinskih sestara
14Koprivničko-križevačke županijeKriževci7

Redni broj VII. mijenja se i glasi:

Redni brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj medicinskih sestara
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA37

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj medicinskih sestara
1.305

Tablica I.12. MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU mijenja se i glasi:

Redni brojŽUPANIJA/GRAD ZAGREBPotreban broj timova
012
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA1*
IIBRODSKO-POSAVSKA2
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA2
IVGRAD ZAGREB8
VISTARSKA3
VIKARLOVAČKA1*
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1*
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA1*
IXLIČKO-SENJSKA1
XMEĐIMURSKA2
XIOSJEČKO-BARANJSKA3
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA4
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA2
XVSPLITSKO-DALMATINSKA4*
XVIŠIBENSKO- KNINSKA2
XVIIVARAŽDINSKA2
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA1
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA2
XXZADARSKA3
XXIZAGREBAČKA ŽUPANIJA2*
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ48


* Povećati sastav jednog, odnosno dva tima po županiji, za jednog radnika odgovarajuće visoke stručne spreme (broj stanovnika po timu u ovim županijama iznosi više od 100.000).

U Tablici I.13. MREŽA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj III mijenja se i glasi:

Red. brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj koordinatora*
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA3

Redni broj XI mijenja se i glasi:

Red. brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj koordinatora *
XIOSJEČKO-BARANJSKA5

Redni broj XIX mijenja se i glasi:

Red. brojŽupanija/Grad ZagrebPotreban broj koordinatora*
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA3

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJPotreban broj koordinatora*
52

Iza tablice I.13. MREŽA KOORDINATORA ZA PALIJATIVNU SKRB NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU dodaje se Tablica I.14. koja glasi:

Tablica I.14.

MREŽA TIMOVA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU*

Redni brojŽUPANIJA/GRAD ZAGREBPotreban broj timova
012
IBJELOVARSKO-BILOGORSKA1
IIBRODSKO-POSAVSKA1
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA1
IVGRAD ZAGREB1
VISTARSKA1
VIKARLOVAČKA1
VIIKOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1
VIIIKRAPINSKO-ZAGORSKA1
IXLIČKO-SENJSKA1
XMEĐIMURSKA1
XIOSJEČKO-BARANJSKA1
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA1
XIIIPRIMORSKO-GORANSKA1
XIVSISAČKO-MOSLAVAČKA1
XVSPLITSKO-DALMATINSKA1
XVIŠIBENSKO- KNINSKA1
XVIIVARAŽDINSKA1
XVIIIVIROVITIČKO-PODRAVSKA1
XIXVUKOVARSKO-SRIJEMSKA1
XXZADARSKA1
XXIZAGREBAČKA1
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO2
UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ23


* Primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine

U Tablici II.1. MREŽA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I DIJAGNOSTIČKE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI – POTREBAN BROJ SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNIH I DIJAGNOSTIČKIH TIMOVA PREMA UTVRĐENOM STANDARDU PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU, A IZNIMNO PO REGIJAMA, ODNOSNO NA NACIONALNOJ RAZINI u djelatnosti: »Pedijatrije« potreban broj timova Požeško-slavonske županije mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA/DJELATNOSTPedijatrija
Požeško-slavonska2

Rubrika: »Sveukupno« mijenja se i glasi:

Pedijatrija
SVEUKUPNO81

U djelatnosti: »Ortodoncije« potreban broj timova Bjelovar­-
sko-bilogorske županije mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA/DJELATNOSTOrtodoncija
Bjelovarsko-bilogorska4

Potreban broj timova Ličko-senjske županije mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA/DJELATNOSTOrtodoncija
Ličko-senjska2

Potreban broj timova Požeško-slavonske županije mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA/DJELATNOSTOrtodoncija
Požeško-slavonska3

Rubrika: »SVEUKUPNO« mijenja se i glasi:

Ortodoncija
SVEUKUPNO124

U djelatnosti: »Oralne kirurgije« potreban broj timova Sisač-
ko-moslavačke županije mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA/DJELATNOSTOralna kirurgija
Sisačko-moslavačka2

Rubrika: »SVEUKUPNO« mijenja se i glasi:

Oralna kirurgija
SVEUKUPNO40

U Tablici II.1.1. MREŽA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I DIJAGNOSTIČKE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI NA LOKALNOJ RAZINI – POTREBAN BROJ TIMOVA U DJELATNOSTIMA INTERNE MEDICINE, PSIHIJATRIJE, FIZIKALNE MEDICINE I OFTALMOLOGIJE u rubrici: »III Dubrovačko – neretvanska županija« u djelatnosti: »Fizikalna medicina i rehabilitacija« redni broj 2 mijenja se i glasi:

REDNI BROJŽUPANIJA/ GRAD
ZAGREB
PODRUČJE RADAFizikalna medicina i rehabilitacija
2METKOVIĆ1,5

Redni broj III mijenja se i glasi:

REDNI BROJŽUPANIJA/GRAD ZAGREBPODRUČJE RADAFizikalna medicina i rehabilitacija
IIIDUBROVAČKO-NERETVANSKA5,5

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJFizikalna medicina i rehabilitacija
153,5

U Tablici II.2. MREŽA FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI BOLESNIKA – POTREBAN BROJ FIZIOTERAPEUTA PREMA UTVRĐENOM STANDARDU PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU u rubrici: »Požeško-slavonska« potreban broj fizioterapeuta za područje rada Pakrac i Požega te ukupan potreban broj za županiju mijenjaju se glase:

ŽUPANIJA/GRAD ZAGREBPODRUČJE RADAPOTREBAN BROJ FIZIOTERAPEUTA
standard15.000
POŽEŠKO-SLAVONSKAPAKRAC2
POŽEGA5
UKUPNO7

Rubrika: »UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ« mijenja se i glasi:

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ306

Tablica II.3. MREŽA POSTELJA U STACIONARIMA DOMOVA ZDRAVLJA mijenja se i glasi:

Tablica II.3.

Red. brojStacionari domova zdravljaLokalitetPotreban broj postelja
općipalijativne posteljerodilište
1.Dom zdravlja MetkovićMetković1136
2.Dom zdravlja OtočacOtočac820
3.Dom zdravlja SenjSenj1020
4.Dom zdravlja ĐakovoĐakovo085
5.Istarski domovi zdravljaLabin930
6.Istarski domovi zdravljaPazin7100
7.Istarski domovi zdravljaUmag930
8.Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Mali LošinjMali Lošinj1132
9.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeHvar820
10.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeMakarska666
11.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSinj666
12.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeImotski0106
13.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSupetar662
14.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županijeSplit0160
15.Dom zdravlja KorčulaKorčula730
UKUPNO988333


U Tablici III.5. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U GRADU ZAGREBU točka III.5.10. mijenja se i glasi:

III.5.10.

Dječja bolnica Srebrnjak
DJELATNOSTBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestiBroj stolaca/postelja dnevne bolniceBroj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
Pedijatrija4135
Otorinolaringologija45
Kronične dječje bolesti30
UKUPNO454030

II.

Ove Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-03/17-01/02
Urbroj: 534-02-1-1/6-18-30
Zagreb, 27. veljače 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.