Odluka o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku

NN 45/2018 (16.5.2018.), Odluka o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku

Hrvatski sabor

844

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke II. stavka 3., u vezi s točkom III. stavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (»Narodne novine«, br. 156/13.), Hrvatski sabor na sjednici 10. svibnja 2018. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

I.

Razrješuje se član Povjerenstva za fiskalnu politiku dr. sc. ANTE ŽIGMAN.

II.

Za člana Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuje se dr. sc. MAROJE LANG.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/18-07/07

Zagreb, 10. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.