Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1146

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

I.

Točka IV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (»Narodne novine«, broj 47/2018.) mijenja se i glasi:

»U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.728 učenika u 2.211 razrednih odjela.«

II.

U točki V. Odluke stavak 1. i podstavci 3., 4. i 7. mijenjaju se i glase:

»(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.278 učenika u 2.082 razredna odjela:

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.231 učenik u 327 razrednih odjela ili 15,97%;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.843 učenika u 214 razrednih odjela ili 10,69%;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 895 učenika u 115 razrednih odjela ili 1,98%.«

III.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, u glavi V. Varaždinska županija, naslovu Srednja škola Ludbreg (05-087-501) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi VI. Koprivničko-križevačka županija, naslovu Srednja škola Koprivnica (06-037-503) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi VII. Bjelovarsko-bilogorska županija, naslovu Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi XI. Požeško-slavonska županija, naslovu Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503) Mesar – JMO 3 g. 092453 mijenja se u Mesar IG 3 g. 091403 i Pekar – JMO 3 g. 092153 mijenja se u Pekar IG 3 g. 091203.

U glavi XIII. Zadarska županija, naslovu Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi XIV. Osječko-baranjska županija, naslovu Trgovačka i komercijalna škola »Davor Milas« Osijek (14-060-514) Prodavač IG 3 g. 060923 3,00 60 mijenja se u Prodavač IG 3 g. 060923 2,00 40 i Prodavač DO 3 g. 440923 1,00 20.

U glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512) Prodavač IG 3 g. 060923 3,00 66 mijenja se u Prodavač IG 3 g. 060923 2,00 44 i Prodavač DO 3 g. 440923 1,00 22.

U glavi XVIII. Istarska županija, naslovu Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi XIX. Dubrovačka županija, naslovu Gimnazija Dubrovnik (19-018-505) Opća gimnazija 4 g. 320104 4,00 88 mijenja se u Opća gimnazija 4 g. 320104 3,00 66 i Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 321004 1,00 22.

U glavi XX. Međimurska županija, naslovu Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504) Prodavač IG 3 g. 060923 mijenja se u Prodavač DO 3 g. 440923.

U glavi XXI. Grad Zagreb, naslovu Trgovačka škola Zagreb (21-114-557) Prodavač IG 3 g. 060923 7,00 182 mijenja se u Prodavač IG 3 g. 060923 5,00 130 i Prodavač DO 3 g. 440923 1,00 26.

U glavi XXI. Grad Zagreb dodaje se:

Centar za odgoj i obrazovanje »Vinko Bek« Zagreb (21-114-153)

Administrator (prilagođeni program)
pril. 3 g.
06819321,008
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g.06029441,0010
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g.17829441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Vinko Bek« Zagreb (21-114-153)3,0028.

IV.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice, u glavi XII. Brodsko-posavska županija, naslovu Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508), Opća gimnazija 4 g. 320104 mijenja se u Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S.

V.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/18-06/00019

Urbroj: 533-05-18-0006

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.