Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 59/2018 (4.7.2018.), Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

HRVATSKA NARODNA BANKA

1241

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015. i 29/2018.) i članka 12.a stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/2012., 144/2012., 81/2013., 112/2013., 71/2015. i 78/2015.) Hrvatska narodna banka objavljuje

PROSJEČNU KAMATNU STOPU

NA STANJA KREDITA ODOBRENIH NA RAZDOBLJE DULJE OD GODINE DANA NEFINANCIJSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2017. do 30. travnja 2018. iznosi 3,82%.

O. br: 182-020/06-18/BV

Zagreb, 19. lipnja 2018.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.