Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, klasa: 006-04/17-06/11, urbroj: 689/2-18-35 od 7. lipnja 2018.

NN 59/2018 (4.7.2018.), Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, klasa: 006-04/17-06/11, urbroj: 689/2-18-35 od 7. lipnja 2018.

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI

1243

Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti, u postupku utvrđivanja reprezentativnosti udruga sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, pokrenutom po zahtjevu Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matice hrvatskih sindikata i Hrvatske udruge radničkih sindikata, na temelju odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« broj 93/14 i 56/15, u daljnjem tekstu: Zakon), donosi

RJEŠENJE

I. 1. NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI, Zagreb, Trg Francuske Republike 9/V, registarski broj USV 18,

2. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2, registarski broj USV 1,

3. MATICA HRVATSKIH SINDIKATA, Zagreb, Florijana Andrašeca 18A/VII. kat, registarski broj USV 7,

reprezentativni su za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.

II. Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci.

III. Danom izvršnosti ovoga rješenja prestaje važiti reprezentativnost za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini utvrđena rješenjem, klasa: 006-04/12-06/26, urbroj: 689/1-13-13, od 7. ožujka 2013.

IV. Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/17-06/11

Urbroj: 689/2-18-35

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Potpredsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.