Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

NN 61/2018 (11.7.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1276

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETE I KVALITATIVNIM KLASAMA PŠENICE U OTKUPU PŠENICE RODA 2018. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine (»Narodne novine«, br. 46/18.) u članku 5. stavku 5. riječi »Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/19

Urbroj: 525-07/0006-18-11

Zagreb, 3. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.