Izmjene Kodeksa odvjetničke etike

NN 64/2018 (18.7.2018.), Izmjene Kodeksa odvjetničke etike

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

1323

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) i članka 7. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13), Skupština Hrvatske odvjetničke komore, održana 7. srpnja 2018. godine, usvojila je i donijela

IZMJENE KODEKSA

ODVJETNIČKE ETIKE

Članak 1.

Pravilo 18. Kodeksa odvjetničke etike, mijenja se i glasi:

»Protivi se časti i ugledu odvjetništva svaka nelojalnost u poslovanju, a osobito:

– pribavljanje stranaka putem posrednika;

– prepuštanje trećim osobama bianco-punomoći;

– suradnja s nadripisarima ili osobama sumnjivim zbog nadripisarstva;

– obećavanje provizije ili nagrade drugima za pribavljanje stranaka;

– omalovažavanje drugih odvjetnika;

– uzimanje uputa od trećih osoba izvan odvjetničkog ureda;

– pozivanje na dobre veze;

– ponude jeftinijeg zastupanja;

– napadno isticanje podataka o odvjetničkim uredima s kojima je sklopljen ugovor o povezivanju na podnescima, dopisima ili na drugi način;

– javni istupi, javljanje u tisku i svaki oblik reklamiranja i oglašavanja protivno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika.«

Članak 2.

Pravilo 19. Kodeksa odvjetničke etike, mijenja se i glasi:

»Odvjetnicima, zajedničkim odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima dopušteno je reklamiranje i oglašavanje u sredstvima oglašavanja ili medijima (tisak, televizija, radio, internet i sl.), pod uvjetima i na način propisan pravilnikom kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika.«

Članak 3.

Pravilo 20. Kodeksa odvjetničke etike, mijenja se i glasi:

»Odvjetnik o kojemu se u sredstvima javnog priopćavanja piše ili govori na način koji je protivan odredbama Zakona o odvjetništvu, Statutu Hrvatske odvjetničke komore, Kodeksu odvjetničke etike ili pravilniku kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika, dužan se, odmah po saznanju o takvom izvještavanju, na prikladan način javno ograditi od takvog načina izvješćivanja.«

Članak 4.

Brišu se pravila 66., 67., i 93. Kodeksa odvjetničke etike.

Članak 5.

Ove Izmjene Kodeksa odvjetničke etike stupaju na snagu kada ih donese Skupština Hrvatske odvjetničke komore, a bit će objavljene u »Narodnim novinama«.

Broj: 2870/2018-2

Zagreb, 7. srpnja 2018.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.