Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo

1350

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 19. stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 28. stavka 2. i članka 29. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA U POSTUPKU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se naknada troškova za dodjeljivanje znaka proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina; naknada troškova ispitivanja i žigosanja državnim žigom predmeta od plemenitih kovina; naknada troškova u postupku ispitivanja čistoće predmeta od plemenitih kovina; naknada troškova za izdavanje certifikata o žigosanju te naknada troškova ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina državnim žigom izvan prostorija Zavoda.

Članak 2.

(1) Naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika iznose:

cijena
(kn/kom)
1. Ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata
za pojedinačni predmet od zlata
mase do 3 g.......................................................................2,70
za pojedinačni predmet od zlata
mase 3 g i veće.................................................................6,00
2. Ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra
za pojedinačni predmet od srebra
mase do 3 g......................................................................1,00
za pojedinačni predmet od srebra
mase 3 g i veće..................................................................2,50
3. Ispitivanje i žigosanje predmeta od platine
za pojedinačni predmet od platine
bez obzira na masu..........................................................7,00
4. Certifikat o žigosanju*6,00
za pojedinačni predmet od plemenitih kovina bez obzira na masu i vrstu plemenite kovine
5. Utiskivanje zajedničke kontrolne oznake (CCM)*
istovjetno naplati kao pod 1., 2. i 3.
6. Utiskivanje drugih dodatnih oznaka (oznaka čistoće i sl.)
za pojedinačni predmet
bez obzira na masu..........................................................1,20
7. Kvalitativna metoda – XRF ispitivanje
po jednom uzorku.............................................................75,00
8. Kvantitativna kemijska analiza – kupelacija zlata
po jednom uzorku..........................................................400,00
9. Kvantitativna kemijska analiza – potenciometrijska titracija srebra
po jednom uzorku..........................................................150,00
10. Dodjeljivanje znaka proizvođača
po rješenju.........................................................................500,00
po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja200,00
11. Dodjeljivanje znaka dobavljača
po rješenju..........................................................500,00
po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja200,00
12. Slika državnih žigova
po komadu..........................................................30,00
13. Naknada za ostale posloveCijena
(radni sat)
po započetom radnom satu.............................................150,00
* provodi se kvantitativna kemijska analiza

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka plaća proizvođač odnosno dobavljač ili vlasnik odnosno imatelj predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

Članak 3.

Naknade za poslove iz članka 2. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja izvan prostorija Zavoda, propisana naknada za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina umanjuje se za 15%.

(2) Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja izvan prostorija Zavoda, a podnositelj zahtjeva nije pripremio predmete i opremu za ispitivanje i žigosanje zbog čega službenik Zavoda mora čekati, naknada za vrijeme čekanja plaća se po cijeni radnog sata.

(3) Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja izvan prostorija Zavoda, troškove nastale radi obavljanja poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 5.

(1) Ako se predmet od plemenitih kovina sastoji od slitina različitih plemenitih kovina, naknada za ispitivanje i žigosanje obračunava se prema ukupnoj masi predmeta kao da je izrađen od plemenite kovine čija je masa u tom predmetu najviše zastupljena.

(2) Ako se predmet od plemenitih kovina sastoji od slitina različitih plemenitih kovina u jednakom omjeru, naknada za ispitivanje i žigosanje obračunava se prema ukupnoj masi predmeta kao da je izrađen od plemenite kovine najnižeg stupnja plemenitosti.

(3) Ako se predmet od plemenitih kovina sastoji od slitine plemenite kovine i drugih kovina ili je predmet sastavljen od plemenite kovine i drugih materijala poput dragog kamena, bisera ili drugih materijala, naknada za ispitivanje i žigosanje obračunava se prema ukupnoj masi predmeta.

Članak 6.

Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da predmet ima čistoću manju od najmanjeg propisanog stupnja čistoće i zbog toga uskrati žigosanje državnim žigom, podnositelj zahtjeva dužan je platiti iznos propisane naknade za ispitivanje i žigosanje.

Članak 7.

(1) Naknada za dodjeljivanje znaka proizvođača odnosno dobavljača plaća se prije izdavanja rješenja o znaku proizvođača odnosno dobavljača.

(2) Naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina plaća se prije žigosanja predmeta od plemenitih kovina.

Članak 8.

Naknada za obavljanje poslova u postupcima ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika plaća se prema Pravilniku o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 120/15).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 120/15).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/01

Urbroj: 558-01/1-18-3

Zagreb, 16. srpnja 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.