Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

NN 70/2018 (1.8.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Ministarstvo unutarnjih poslova

1419

Na temelju članka 7. stavka 4., članka 20. stavka 2. i članka 23. stavka 5. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJI OSOBNIH ISKAZNICA TE ORGANIZACIJSKIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM MJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 63/15 i 30/2016), u članku 6. stavku 3. točki 1. iza riječi »u elektroničkom obliku,« dodaju se riječi »otiske prstiju,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/96

Urbroj: 511-01-152-18-4

Zagreb, 25. srpnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.