Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile

NN 73/2018 (10.8.2018.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1500

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127113 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvat­ske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvat­ske, klasa: T-018-07/18-01/10, urbroj: 50301-15/07-18-08 od 24. srpnja 2018., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

MIRA MARTINEC postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvat­ske u Republici Čileu, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/30

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 26. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvat­ske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.