Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 77/2018 (29.8.2018.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1574

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 69 od 31. srpnja 2018. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, broj 69/18) u članku 14. umjesto teksta: »U stavku 4 iza broja: »31.,« dodaju se brojevi: »32., 33.,«.«, treba stajati tekst: »U stavku 4. iza broja: »21.,« dodaju se brojevi: »32., 33.,«.«.

Klasa: 011-02/18-03/26
Urbroj: 530-03-1-1-2-18-6
Zagreb, 20. kolovoza 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.