Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

NN 80/2018 (7.9.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1611

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine«, broj 104/17) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine« br. 9/18 i 43/18) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Službena značka inspektora okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu značke izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 6 mm. U središtu službene značke na zrakasto pozlaćenom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »INSPEKTOR ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA I ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/77

Urbroj: 530-08-2-18-3

Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.