Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

NN 95/2018 (26.10.2018.), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1849

Na temelju odredbe članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U NAFTNOM RUDARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, ustroj i način rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja naftnog rudarstva, prijave osoba za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva i druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem u vezi s određenim poslovima naftno-rudarskih radova.

Članak 2.

Pod poslovima iz članka 1. ovog Pravilnika smatraju se poslovi s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:

1. rukovanje naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima (naftno-rudarski radnici)

2. nadzor nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima (voditelj smjene)

3. nadzor i organizacija izvođenja naftno-rudarskih radova (voditelj naftno-rudarskog postrojenja)

4. samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja

5. stručni nadzor nad izvođenjem naftno-rudarskih radova, a kojim se smatraju poslovi stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera)

6. izrada dokumentacije o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

7. provjera dokumentacije o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u svojstvu člana povjerenstva za utvrđivanje rezervi

8. izrada naftno-rudarskih projekata (odgovorni projektant i projektant)

9. provjera naftno-rudarskih projekata.

II. STRUČNA SPREMA I RADNO ISKUSTVO

Članak 3.

(1) Poslove rukovanja naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici srednje stručne spreme naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog usmjerenja (IV. ili III. stupanj obrazovanja), a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje određenom naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(2) Radnik može pristupiti provjeri stručne osposobljenosti za rukovanje naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika nakon šest mjeseci radnog iskustva pod nadzorom iskusnog radnika ovlaštenog za rukovanje naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(3) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavka 1. ovog članka izdaje naftno-rudarski gospodarski subjekt, temeljem provjere radnika pred stručnim povjerenstvom o poznavanju propisa, načinu rukovanja naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima i praktičnog rukovanja naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka, izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

Članak 4.

(1) Poslove nadzora nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici srednje stručne spreme naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog usmjerenja (IV. ili III. stupanj obrazovanja), a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za nadzor nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(2) Pravo provjere stručne osposobljenosti za nadzor nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika, radnik iz stavka 1. ovog članka stječe nakon dvije godine radnog iskustva u rukovanju naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(3) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavka 1. ovog članka izdaje naftno-rudarski gospodarski subjekt, temeljem provjere radnika pred stručnim povjerenstvom, o poznavanju propisa, načinu rukovanja naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima i nadzoru nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka, izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti radnika za nadzor nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

Članak 5.

(1) Poslove nadzora i organizacija izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici srednje stručne spreme naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog usmjerenja (IV. ili III. stupanj obrazovanja), a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova.

(2) Poslove nadzora i organizacije izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici koji imaju preddiplomski sveučilišni studij naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog smjera, a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova.

(3) Pravo provjere stručne osposobljenosti za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika radnik iz stavka 1. ovog članka stječe nakon dvije godine radnog iskustva u poslovima nadzora nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima.

(4 Pravo provjere stručne osposobljenosti za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 3. ovog Pravilnika radnik iz stavka 2. ovog članka stječe nakon jedne godine radnog iskustva po stjecanju stručnog naziva.

(5) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavaka 1. i 2. ovog članka izdaje naftno-rudarski gospodarski subjekt, temeljem provjere radnika pred stručnim povjerenstvom, o poznavanju propisa i načinu nadzora i organizacije izvođenja naftno-rudarskih radova.

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovog članka, izdaje uvjerenje o osposobljavanju radnika za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova.

Članak 6.

(1) Poslove samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja iz članka 2. točke 4. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici srednje stručne spreme naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog usmjerenja (IV. ili III. stupanj obrazovanja), a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

(2) Poslove samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja iz članka 2. točke 4. ovog Pravilnika mogu obavljati radnici koji imaju preddiplomski sveučilišni studij naftno-rudarskog, geološkog ili tehničkog smjera, a koji imaju uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

(3) Pravo provjere stručne osposobljenosti za poslove samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja iz članka 2. točke 4. ovog Pravilnika radnik iz stavka 1. ovog članka stječe nakon dvije godine radnog iskustva na poslovima naftno-rudarskih mjerenja pod stručnim nadzorom osobe ovlaštene za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

(4 Pravo provjere stručne osposobljenosti za poslove samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja iz članka 2. točke 4. ovog Pravilnika radnik iz stavka 2. ovog članka stječe nakon jedne godine radnog iskustva na poslovima naftno-rudarskih mjerenja pod stručnim nadzorom osobe ovlaštene za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

(5) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radnike iz stavaka 1. i 2. ovog članka izdaje naftno-rudarski gospodarski subjekt, temeljem provjere radnika pred stručnim povjerenstvom, o poznavanju propisa i načinu obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovog članka, izdaje uvjerenje o osposobljavanju radnika za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja.

Članak 7.

Poslove stručnog nadzora nad izvođenjem naftno-rudarskih radova (nadzorni inženjer) kod izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 2. točke 5. ovog Pravilnika, mogu obavljati radnici koji imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftno-rudarske struke i koji imaju položen stručni ispit te dvije godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme.

Članak 8.

Izradu dokumentacije o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida iz članka 2. točke 6. ovog Pravilnika, mogu samostalno izrađivati osobe koje imaju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva ili magistri inženjeri geologije ili magistri geologije s položenim stručnim ispitom i s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita.

Članak 9.

Provjeru dokumentacije o rezervama ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u svojstvu člana povjerenstva za utvrđivanje rezervi iz članka 2. točke 7. ovog Pravilnika, mogu obavljati osobe koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva ili magistar inženjer geologije ili magistar geologije s položenim stručnim ispitom i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita.

Članak 10.

(1) Izradu naftno-rudarskog projekta (odgovorni projektant) ili izradu dijela naftno-rudarskog projekta (projektant) iz članka 2. točke 8. ovog Pravilnika mogu izrađivati radnici koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva s položenim stručnim ispitom i s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita.

(2) Izradu dijelova naftno-rudarskog projekta iz drugih stručnih područja (geologija, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo, geodezija, geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša i dr.) mogu voditi radnici koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke, položeni stručni ispit i najmanje dvije godine radnog iskustva u toj struci nakon položenog stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Članovi povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata iz članka 41. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika moraju imati preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog-rudarstva i položen stručni ispit te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemnih skladišta plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida nakon položenog stručnog ispita.

(2) Pored odredbe iz stavka 1. ovog članka, član stručnog povjerenstva iz drugih stručnih područja (strojarstvo, elektrika, graditeljstvo, strojarstvo, elektrika, graditeljstvo, geodezija, geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša i dr.) može imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke, položeni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u toj struci nakon položenog stručnog ispita.

III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 12.

(1) Stručni ispiti za obveznike polaganja iz članaka 3. – 6. ovog Pravilnika, polažu se pred stručnim povjerenstvom koje osniva naftno-rudarski gospodarski subjekt.

(2) Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz članka 3. ovog Pravilnika, sastoji se od tri člana: dva radnika sa stručnom osposobljenošću za rukovanje naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima i naftno-rudarskim inspektorom.

(3) Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz članka 4. ovog Pravilnika, osniva naftno-rudarski gospodarski subjekt, a sastoji se od tri člana: dva radnika sa stručnom osposobljenošću za nadzor nad rukovanjem naftno-rudarskom opremom i/ili alatima na naftno-rudarskim postrojenjima i naftno-rudarskim inspektorom.

(4) Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz članka 5. ovog Pravilnika, osniva naftno-rudarski gospodarski subjekt, a sastoji se od tri člana: dva radnika sa stručnom osposobljenošću za nadzor i organizaciju izvođenja naftno-rudarskih radova i naftno-rudarskim inspektorom.

(5) Povjerenstvo, koje obavlja provjeru radnika iz članka 6. ovog Pravilnika, osniva naftno-rudarski gospodarski subjekt, a sastoji se od tri člana: dva radnika sa stručnom osposobljenošću za samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja i naftno-rudarskim inspektorom.

(6) Kandidatu, koji položi stručni ispit, naftno-rudarski gospodarski subjekt izdaje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti na obrascu uvjerenja koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 13.

Stručni ispit za obveznike polaganja iz članaka 3. – 6. ovog Pravilnika sastoji se od provjere poznavanja:

– propisa o naftnom rudarstvu

– propisa o zaštiti i sigurnosti na radu

– područja naftnog rudarstva u kojem kandidat radi.

Članak 14.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja iz članka 7. – 11. ovog Pravilnika stječe nakon što je, po završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva odgovarajuće struke, propisane ovim Pravilnikom, stekao dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili trećim zemljama.

(2) Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja, koji, osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, ispunjavaju i uvjet da su u Republici Hrvatskoj završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer naftnog rudarstva.

(3) Pravo na polaganje stručnog ispita imaju i obveznici polaganja koji su završili školu ili studij izvan Republike Hrvatske, a koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovog članka, ako dokažu priznavanje istovjetnosti strane svjedodžbe, odnosno diplome sukladno posebnim propisima.

Članak 15.

(1) Stručni ispiti za obveznike polaganja iz članaka 7. – 11. ovog Pravilnika naftno-rudarske struke polažu se pred ispitnim povjerenstvom koje osniva ministar nadležan za energetiku.

(2) Stručni ispiti za djelatnike ostalih struka, navedenih u člancima iz stavka 1. ovog članka (geodetska, geološka, strojarska, elektro struka, graditeljstvo, geotehnika, geoinženjerstvo, inženjerstvo okoliša i dr.) polažu se pred povjerenstvom državnih tijela uprave nadležnih za navedene struke sukladno propisima koji se odnose na svaku pojedinu struku.

Članak 16.

(1) Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva imenuje ministar nadležan za energetiku rješenjem iz reda službenika ministarstva nadležnog za energetiku, zaposlenika Agencije za ugljikovodike (dalje u tekstu: Agencija) te prema potrebi može imenovati znanstvene i stručne djelatnike iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostale stručnjake iz redova znanstvene i stručne javnosti sukladno članku 10. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Ispitno povjerenstvo, iz članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika ima pet članova, i to: predsjednika, četiri člana i tajnika.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Ispitnog povjerenstva odlukom određuje Ispitno povjerenstvo za svaki ispitni rok iz redova osoba imenovanih rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Predsjednik ispitnog povjerenstva mora biti magistar inženjer naftnog rudarstva ili magistar inženjer geologije ili magistar geologije ili magistar inženjer rudarstva s položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u naftnom rudarstvu nakon položenog stručnog ispita.

(5) Članovi ispitnog povjerenstva moraju biti magistri inženjeri naftnog rudarstva ili magistri inženjeri geologije ili magistri geologije ili magistri inženjeri rudarstva s položenim stručnim ispitom i deset godina stručne prakse.

(6) Član povjerenstva i ispitivač propisa iz općeg dijela ispita može biti diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(7) Tajnik ispitnog povjerenstva ne sudjeluje u ispitivanju kandidata te nije član povjerenstva već vodi zapisnike i sva pismena vezana uz polaganje stručnih ispita.

(8) Predsjednik i tajnik povjerenstva moraju biti službenici Ministarstva ili zaposlenici Agencije.

(9) Rad u ispitnom povjerenstvu ne može biti sastavni dio radnih obaveza i mora se odvijati izvan radnog vremena.

Članak 17.

(1) Troškove polaganja stručnih ispita snosi naftno-rudarski gospodarski subjekt koji upućuje kandidata na polaganje ispita.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, troškove snosi sam kandidat kada prijavu za polaganje stručnog ispita nije uputio naftno-rudarski gospodarski subjekt.

(3) Ministar nadležan za energetiku posebnom odlukom određuje iznos troškova rada ispitnog povjerenstva.

Članak 18.

Stručni ispit za kandidate iz članaka 7. – 11. ovog Pravilnika sastoji se od obrane pisane radnje i usmenog dijela ispita.

Članak 19.

(1) Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat može podnijeti osobno ispitnom povjerenstvu ili putem naftno-rudarskog gospodarskog subjekta gdje je zaposlen.

(2) Uz prijavu treba priložiti:

– presliku domovnice

– presliku rodnog lista

– presliku diplome o školskoj spremi

– potvrdu o provedenoj stručnoj osposobljenosti

– prijedlog dviju tema za pisanu radnju.

(3) Potvrda o provedenoj stručnoj osposobljenosti mora biti potvrđena od naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kod kojeg je ta osposobljenost stečena u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili trećim zemljama.

Članak 20.

(1) Primljenu prijavu iz članka 19. stavka 1. ovog Pravilnika razmatra ispitno povjerenstvo, te utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje stručnog ispita.

(2) Kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita, povjerenstvo prihvaća jednu od predloženih tema za pisanu radnju.

(3) Pisanu radnju na prihvaćenu temu, kandidat mora najkasnije u roku od šest mjeseci dostaviti ispitnom povjerenstvu.

(4) U slučaju prekoračenja navedenog roka, kandidat mora obnoviti prijavu za polaganje stručnog ispita.

(5) Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita povjerenstvo dostavlja obavijest uz povrat priložene dokumentacije.

Članak 21.

(1) Pisana radnja treba sadržavati obradu nekog zadatka iz prakse iz područja struke uz detaljniji prikaz odgovarajućih mjera zaštite na radu.

(2) Kandidat za polaganje stručnog ispita dostavlja povjerenstvu svoju pisanu radnju radi pregleda i ocjenjivanja te pristupa polaganju usmenog dijela ispita najkasnije 30 dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovog članka.

(3) Pisanu radnju kandidata pregledava određeni član ispitnog povjerenstva, o čemu izvještava ostale članove ispitnog povjerenstva i kandidata za polaganje stručnog ispita.

(4) Ako ispitno povjerenstvo utvrdi da pisana radnja ne zadovoljava, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

(5) O negativnoj ocjeni pisane radnje ispitno povjerenstvo obavještava kandidata neposredno ili preko naftno-rudarskog gospodarskog subjekta.

(6) Ako je kandidat dobio negativnu ocjenu iz pisane radnje, može ponovno pristupiti prijavi za polaganje stručnog ispita u roku od tri mjeseca od kad je obaviješten o negativnoj ocjeni pisane radnje.

Članak 22.

Usmeni dio stručnog ispita za obavljanje poslova iz članaka
7. – 11. ovog Pravilnika sastoji se od obrane pisane radnje i provjere poznavanja:

– propisa o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– propisa o zaštiti na radu

– propisa o građenju

– propisa o zaštiti od požara

– propisa o zaštiti okoliša

– Ustava

– propisa o trgovačkim društvima

– propisa o radnim odnosima.

Članak 23.

(1) Po završetku ispita ispitno povjerenstvo ocjenjuje cjelokupan uspjeh kandidata ocjenama »položio stručni ispit« ili »nije položio stručni ispit«.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva usmeno priopćava kandidatu rezultat ispita i daje obrazloženje odluke ispitnog povjerenstva.

Članak 24.

Ako kandidat na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz nekog područja, sukladno članku 23. stavku 2. ovog Pravilnika, ima pravo na ponovno polaganje iz tog područja u roku koji nije duži od dva mjeseca.

Članak 25.

(1) Ako bez opravdanih razloga kandidat ne pristupi ispitu ili ako dobrovoljno odustane od ispita, smatra se da ispit nije položio.

(2) Opravdani razlozi, o kojima prije početka ispita mora biti upoznato ispitno povjerenstvo, iz stavka 1. ovog članka su:

– bolest kandidata ili teža bolest člana obitelji,

– službena odsutnost,

– izvanredni događaj u obiteljskom krugu (npr. smrt člana obitelji, rođenje djeteta, i sl.).

Članak 26.

Kandidat koji nije položio usmeni dio stručnog ispita ne može pristupiti ponovnom polaganju prije isteka tri mjeseca od datuma potpisanog zapisnika iz članka 27. ovog Pravilnika.

Članak 27.

(1) O polaganju ispita vodi se zapisnik u koji se unose svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su:

– naziv i sastav ispitnog povjerenstva

– datum i mjesto održavanja ispita

– ime i prezime kandidata, datum, mjesto rođenja

– pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim područjima i u cjelini.

(2) Zapisniku se prilažu i svi priloženi dokumenti vezani uz ispit.

Članak 28.

Kandidatu, koji položi stručni ispit, ministarstvo nadležno za energetiku izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu na obrascu uvjerenja koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 29.

(1) Ministarstvo nadležno za energetiku vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali stručni ispit, koja sadrži:

– ime i prezime kandidata

– datum i mjesto rođenja

– datum polaganja stručnog ispita

– uspjeh na stručnom ispitu

– broj izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– naziv naftno-rudarskog gospodarskog subjekta gdje je kandidat zaposlen.

(2) Knjiga evidencije vodi se u pisanom i elektroničkom obliku.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministarstvo nadležno za energetiku prestaje primjenjivati Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, br. 9/00).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/18-03/11

Urbroj: 517-06-3-1-18-1

Zagreb, 13. rujna 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

OBRAZAC UVJERENJA O PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI IZ ČLANKA 12. OVOG PRAVILNIKA

_________________________________

(Naziv naftno-rudarskog gospodarskog subjekta)

_________________________________

(sjedište)

MB _____________________________

________________________________

(datum)

Na temelju članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18) i zapisnika Ispitnog povjerenstva s održanog ispita provjere stručne osposobljenosti ___________ (datum)______izdaje se

UVJERENJE

__________________________________________________

(ime, ime oca, prezime, OIB)

rođen-a ______ (dan, mjesec i godina)_____ u___________ (mjesto) _____________, ___________ (općina – grad)___________, _____________ (država) ________________,

stručno je osposobljen-a ______ (datum polaganja stručnog ispita) ________ za obavljanje poslova ___________________________

po članku 12. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu.

Predsjednik Ispitnog povjerenstva
(ime, prezime i zvanje)


OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU IZ ČLANKA 28. OVOG PRAVILNIKA

___________

(datum)

Na temelju članka 130. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18) i zapisnika Ispitnog povjerenstva s održanog ispita provjere stručne osposobljenosti ___________ (datum) ______ izdaje se


UVJERENJE

__________________________________________________

(ime, ime oca, prezime, OIB)

rođen-a ______ (dan, mjesec i godina)_____ u___________ (mjesto) _____________, ___________ (općina – grad)___________, _____________ (država) ________________,

stručno je osposobljen-a ______ (datum polaganja stručnog ispita) ________ za obavljanje poslova ___________________________

po članku 28. Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu.

Predsjednik Ispitnog povjerenstva
(ime, prezime i zvanje)