Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN 100/2018 (14.11.2018.), Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1959

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj izgradnji (»Narodne novine« br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 07/13., 26/15., 57/18.), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

PODATAK

O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I.

Etalonska cijena građenja utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kuna po m² korisne površine stana.

II.

Vrijednost etalonske cijene građenja iz točke I. podrazumijeva sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada, uključujući porez na dodanu vrijednost, osim troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

III.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-05/18-02/29

Urbroj: 531-01-18-1

Zagreb, 16. listopada 2018.

Ministar
graditeljstva i prostornoga uređenja
Predrag Štromar, v. r.