Ispravak Pravilnika o uređivanju šuma

NN 101/2018 (16.11.2018.), Ispravak Pravilnika o uređivanju šuma

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1988

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o uređivanju šuma, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 97 od 2. studenoga 2018. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UREĐIVANJU ŠUMA

U Pravilniku o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 97/18), u članku 102. riječi »98. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »89. stavka 4.«.

Klasa: 321-01/18-01/46

Urbroj: 525-11/1067-18-28

Zagreb, 7. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.