Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj

NN 98/2018 (7.11.2018.), Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1894

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje

PODATAK

O PROSJEČNIM TROŠKOVIMA GRAĐENJA KUBNOG METRA (m3) GRAĐEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prosječni troškovi građenja kubnog metra (m3) građevine u Republici Hrvatskoj iznose 1.382,86 kuna po kubnom metru.

Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-01/18-01/198

Urbroj: 531-1-18-1

Zagreb, 15. listopada 2018.

Ministar
graditeljstva i prostornoga uređenja
Predrag Štromar, v. r.