Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2388

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (»Narodne novine«, br. 20/17, 109/18) dosadašnji prilozi I. dio A, dio D, dio E, dio F, II., III. dio A, IV. dio A, dio B, V., VI. dio A, VII., VIII. i IX. zamjenjuju se novim prilozima I. dio A, dio D, dio E, dio F, II., III. dio A, IV. dio A, dio B, V., VI. dio A, VII., VIII. i IX. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-09/15-01/13
Urbroj: 525-07/1372-18-31
Zagreb, 18. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.