Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 12/2019 (1.2.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

240

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97, 155/98, 72/11 i 114/14), u točki IV. podtočki 4. »Kaštelanski bazen«, u dijelu: »kopneni dio« podstavak » – Bazen A« briše se u cijelosti.

U dijelu: »morski dio« podstavak » – Bazen A« briše se u cijelosti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/13

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.