Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik

NN 17/2019 (20.2.2019.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

366

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 51. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE ŠIBENIK

Razrješuje se IGOR RADIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik.

Klasa: 080-02/19-02/11
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 14. veljače 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.