Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

NN 25/2019 (13.3.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Vlada Republike Hrvatske

495

Na temelju članaka 58. i 141. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 129/17), u točki II. podstavci 2., 3. i 4., mijenjaju se i glase:

» – pukovnik Mario Počinok, Ministarstvo obrane

– Davor Spevec, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Marin Puh, vršitelj dužnosti direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/81
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.