Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 25/2019 (13.3.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

499

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. ožujka 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2019., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,68870,4051
Srednji napon
0,66940,3938
Niski naponPlavi0,6531

Bijeli
0,74990,4411
Crveni
0,65410,3848
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5111


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,78240,4602
Srednji napon
0,76050,4473
Niski naponPlavi0,7419

Bijeli
0,85190,5011
Crveni
0,74310,4371
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5807


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 310-03/19-28/3

Urbroj: 371-06-19-7

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.