Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

NN 32/2019 (29.3.2019.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

675

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donosi

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom se određuju iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja se određuju za svako dijete prema sljedećoj tablici:

Platni razredi prihoda obveznika uzdržavanjaMjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djetetaZajamčeni preostali dio prihoda
0 - 6 g.7 - 12 g.13 - 18 g.
123
do 2.5001.0611.2481.373800
2.501 – 3.5001.0611.2481.3731.000
3.501 – 4.5001.0611.2481.3731.350
4.501 – 5.5001.0701.2591.3851.700
5.501 – 6.5001.1901.3921.5252.050
6.501 – 7.5001.3101.5241.6662.400
7.501 – 8.5001.4301.6571.8062.750
8.501 – 9.5001.5501.7891.9473.100
9.501 – 10.5001.6801.9332.1013.450
10.501 – 11.5001.8102.0772.2543.800
11.501 – 13.0001.9602.2452.4544.200
13.001 – 14.5002.1312.4362.6394.700
14.501 – 16.0002.3002.6282.8445.200
16.001 – 18.0002.5252.8843.1215.800
18.001 – 20.0002.7753.1693.4296.500


*Iznosi u tablici su izraženi u kunama

(2) Ukupan iznos uzdržavanja koji je dužan plaćati roditelj obveznik uzdržavanja može se odrediti u ukupnom mjesečnom iznosu koji omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke.

(3) Ako ukupan mjesečni iznos uzdržavanja ne omogućava da obvezniku uzdržavanja nakon namirenja obveze uzdržavanja, preostane iznos prihoda najmanje u visini zajamčenog preostalog dijela prihoda propisanog u stupcu 3. Tablice iz stavka 1. ove točke, prilikom izračuna ukupnog mjesečnog iznosa uzdržavanja primjenjuju se iznosi uzdržavanja određeni u prvom sljedećem nižem platnom razredu prihoda obveznika uzdržavanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom 1. travnja 2019. godine.

Klasa: 552-07/19-02/24

Urbroj: 519-04-2-2/1-19-2

Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.