Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

NN 33/2019 (3.4.2019.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

698

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 148. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

1. Imenuje se dr. sc. DAMIR ŠANTEK, ravnatelj Državne geodetske uprave, predsjednikom Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, po položaju.

2. Za članove Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, imenuju se:

– dr. sc. TEA LONČAR, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove

– DUBRAVKA ĐURIĆ NEMEC, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za kulturnu baštinu

– ANTONIJA NEMET, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

– PEJO BROČIĆ, predstavnik Hrvatskog hidrografskog instituta

– dr. sc. GORANKA BLAGUS BARTOLEC, predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

– dr. sc. IVANA HORBEC, predstavnica Hrvatskog instituta za povijest

– prof. dr. sc. STANISLAV FRANGEŠ, predstavnik Hrvatskog kartografskog društva

– prof. dr. sc. ALEKSANDAR TOSKIĆ, predstavnik Hrvatskog geografskog društva

– dr. sc. IVANA CRLJENKO, predstavnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

– prof. dr. sc. JOSIP FARIČIĆ, predstavnik sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena

– doc. dr. sc. HELENA PAVLETIĆ, predstavnica sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

Klasa: 080-02/19-01/47
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 28. ožujka 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.