Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

795

Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (»Narodne novine« broj 111/2018), Upravno vijeće Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu 30. ožujka 2019. donijelo je

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU

Centar za stočarstvo i Centar za kontrolu kvalitete
stočarskih proizvoda

Članak 1.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području GOVEDARSTVANaknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukupno
1081Utvrđivanje bređosti krava20,005,0025,00


Članak 2.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području SVINJOGOJSTVANaknada cijena u kn
Neto

PDV

(25%)

Ukup­no
2060Usluga označavanja i evidencije svinja – komad2,700,683,38
2063Aplikacija zamjenske ušne markice za svinje2,200,552,75


Članak 3.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području KONJOGOJSTVA I KOD
MAGARACA
Naknada cijena u kn
Neto

PDV

(25%)

Ukup­no
OZNAČAVANJE KOPITARA
4053Usluga označavanja i evidencije konja106,4026,60133,00
4054Usluga označavanja i evidencije magaraca i ostalih kopitara66,4016,6083,00
4055Aplikacija mikročipa58,5614,6473,20
4059Obavezno označavanje konja nakon aplikacije mikročipa58,5614,6473,20
IDENTIFIKAĆIJA UVEZENIH KOPITARA
4060Identifikacija uvezenog kopitara i ovjera identifikacijskog dokumenta195,2048,80244,00
POTVRDE I USLUGE
4091Posredovanje u laboratorijskom testiranju roditeljstva – DNK test214,7253,68268,40


Članak 4.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području PERADARSTVANaknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukupno
5081Usluga označavanja i evidencije – kokoši, pure, patke, guske6,801,708,50


Članak 5.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE
KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
Naknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukup­no
Usluga kontrole mlijeka komercijalni proizvodači
7011Proizvođači mlijeka – 1 serija uzoraka. mjesečna naknada20,335,0825,41
7012Prerađivačke kuće i otkupljivači mlijeka po proizvođaču – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada20,335,0825,41
7013Ispis rezultata SLKM5,001,256,25
7014Proizvođači mlijeka – mljekomati – 1 serija uzoraka, mjesečna naknada40,6510,1650,81
Sitni inventar za analizu mlijeka
7021Kašeta za 10 uzoraka mlijeka – komad85,9221,48107,40
7022Kašeta za 15 uzoraka mlijeka – komad92,7923,20115,99
7023Kašeta za 30 uzoraka mlijeka – komad117,9929,50147,49
7024Kašeta za 60 uzoraka mlijeka – komad136,3834,10170,48
7031PVC kašeta218,2154,55272,76
7032Bočica za uzorak mlijeka5,151,296,44
7033Čep za bočicu1,630,412,04
Dodatne laboratorijske usluge
Kontrola mlijeka
7052

Metoda Infracrvena spektro-fotometrija – 1 uzorak

Parametri: % m.m.; % bjelančevina; % laktoze; % S.T.; % B.S.T.;

točka ledišta

8,132,0310,16
Kontrola broja somatskih stanica
7070

Metoda Fluoro-opto elektronska – 1 uzorak

Parametar kvalitete: broj s.s.

12,203,0515,25
Kontrola broja mikroorganizama
7082

Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – 1 uzorak

Parametar kvalitete: ukupan broj m.o.

24,396,1030,49
7083

Metoda Epifluorescentna protočna citometrija – (100 i više uzoraka u setu) po uzorku

Parametar kvalitete: ukupan broj m.o.

17,004,2521,25
Utvrđivanje prisustva inhibitornih tvari u mlijeku
7102Metoda Bio test – 1 uzorak; Parametar kvalitete: inhibitor DB10,002,5012,50
7093

Metoda: Termistorsko krioskopska metoda – 1 uzorak; Parametar:

točka ledišta

24,396,1030,49
7094

Metoda: Acido butirometrijska metoda po Gerberu – 1 uzorak;

Parametar: određivanje količine mliječne masti

50,0012,5062,50
7095Metoda: Alkoholni test; Parametar: svježina mlijeka8,132,0310,16
7096Metoda: lonometrijska metoda; Parametar: pH mlijeka12,203,0515,25
7097

Metoda: Određivanje obujma mase (gustoće) mlijeka laktodenzimetrom;

Parametar: gustoća mlijeka

8,132,0310,16
7098

Metoda: Određivanje titiracijske kiselosti po Soxhlet-Henkelu;

Parametar: kiselost mlijeka

20,335,0825,41
7099Metoda: Određivanje ukupne suhe tvari u mlijeku; Parametar: suha tvar20,335,0825,41
Ostale laboratorijske usluge
7111Pranje ambalaže i konzerviranje po bočici0,540,140,68
7201Bar kod naljepnica po komadu za uzorke0,100,030,13
7112Organizacija i provedba osposob­ljavanja za uzimanje i pripremu uzoraka sirovog mlijeka i prateće dokumentacije – po polazniku100,0025,00125,00Članak 6.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE KVALITETE STOČNE HRANE (LKSH)
Naknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukupno
7401Određivanje sirovog proteina99,1924,80123,99
7402Određivanje sirove masti99,1924,80123,99
7403Odredivanje sirovih vlakana99,1924,80123,99
7404Određivanje sirovog pepela49,5912,4061,99
7405Određivanje pH20,005,0025,00
7510Određivanje vlage20,005,0025,00
7406Brza analiza stočne hrane – NIR100,0025.00125,00
7408Ispis rezultata5,001,256,25
7409Paket usluga: određivanje osnovne hranidbene vrijednosti klasičnim kemijskim metodama (vlaga, s. proteini, s. masti, s. vlakna, s. pepeo sa/ili bez pH)280,0070,00350,00
7501Određivanje udjela hlapivih kiselina u silaži (mliječna, octena i maslačna) po Fliegu162,0040,50202,50
7502Određivanje ukupnih aflatoksina. aflatoksina B1, zearalenona, deoksinivalenola. T-2 toksina (u stočnoj hrani) ili aflatoksina M1 (u mlijeku) – po mikotoksinu, ELISA METODA160,0040,00200,00
7504Određivanje ADF-a (kiseli detergent vlakana)200,0050,00250,00
7505Određivanje NDF-a (neutralni detergent vlakana)200,0050,00250,00
7506Određivanje fosfora, spektometrijska metoda50,0012,5062,50
7507Određivanje kalcija, titrimetrijska metoda50,0012,5062,50
7508Ocjena kukuruzne silaže po uzorku za Državno natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže200,0050,00250,00
7509Određivanje ukupnih aflatoksina (81, G1. B2, G2), aflatoksina B1, aflatoksina M1 ili zearalenona HPLC tehnikom. po mikotoksinu320,0080,00400,00
7618Određivanje ukupnog škroba100,0025,00125,00


Članak 7.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području
SUSTAVA KONTROLE OCJENJIVANJA KVALITETE MEDA
Naknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukup­no
7601Peludna analiza162,0040,50202,50
7602Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF)90,0022,50112,50
7603Određivanje vlage refraktometrijski72,0018,0090,00
7604Određivanje električne provodnosti45,0011,2556,25
7605Određivanje slobodne kiselosti titracijom do pH 8,345,0011,2556,25
7606Određivanje aktivnosti dijastaze90,0022,50112,50
7607Određivanje reducirajućih šećera90,0022,50112,50
7608Određivanje saharoze90,0022,50112,50
7610Senzorska analiza meda50,0012,5062,50
7611Određivanje tvari netopljivih u vodi45,0011,2556,25
7612Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda ( voda. električna provodnost, kiselost, HMF, aktivnost dijastaze), detaljna peludna i senzorska analiza200,0050,00250,00
7613Određivanje šećera HPLC tehnikom200,0050,00250,00
7614Određivanje hidroksimetilfurfurala (HMF) HPLC tehnikom200,0050,00250,00
7615Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini pčelarskih udruga (peludna. udio vode, električna provodnost)80,0020,00100,00
7616Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na razini županija (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF)100,0025,00125,00
7617Paket usluga: fizikalno-kemijska analiza meda s peludnom analizom u svrhu ocjenjivanja kvalitete meda na nacionalnoj i međunarodnoj razini (peludna, udio vode, električna provodnost, HMF. aktivnost dijastaze)125,0031,25156,25
7619Određivanje pH meda20,005,0025,00
8009Paket usluga: određivanje vrste meds (voda, električna provodnost, detaljna peludna i senzorska analiza)100,0025,00125,00


Članak 8.

Šifra uslugeUsluge obavljene u području
OZNAČAVANJA I EVIDENĆIJE
DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Naknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukup­no
GOVEDA
1060Usluga označavanja i evidencije goveda24,396,1030,49
1061Prijevoz na označavanje i/ili registraciju gospodarstva19,844,9624,80
1062Aplikacija zamjenske ušne markice za govedo20,005,0025,00
1063Upis označenog goveda (po obrascu)10,302,5812,88
OVCE I KOZE
3055Aplikacija zamjenske ušne markice za ovce i koze9,792,4512,24
3056Upis označenih ovaca i koza (po ob­rascu)9,922,4812,40
3058Usluga označavanja i evidencije ova­ca i koza do 50 komada9,792,4512,24
3059Usluga označavanja i evidencije ovaca i koza više od 50 komada8,652,1610,81Članak 9.

Šifra uslugeOstale uslugeNaknada cijena u kn
NetoPDV (25%)Ukup­no
6010Stručna i administrativna usluga55,0013,7568,75
6013Naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru2,000,502,50


Članak 10.

Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Centra za stočarstvo i Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda objavljen je na oglasnoj ploči Agencije i oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica, stupa na snagu 1. travnja 2019., a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/00001
Urbroj: 396-02-19-1
Osijek, 30. ožujka 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić, v. r.