Odluka o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

NN 42/2019 (26.4.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

857

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 213. stavkom 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE

I.

Daje se suglasnost na Dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, koju je Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode donijelo na sjednici održanoj 5. veljače 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/143

Urbroj: 50301-27/12-19-2

Zagreb, 25. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.