Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN 56/2019 (5.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1068

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 97. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. svibnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« 60/14, 135/15 i 86/18) članak 3. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Prijave iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka koje su podnesene elektroničkim putem nakon početka zadnjeg ciklusa obrade podataka, provode se najkasnije sljedeći radni dan. Osiguranik postaje članom novog fonda dan nakon obrade.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-19-1
Zagreb, 28. svibnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.