Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske

Hrvatski sabor

1158

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 210. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI S ČLANKOM 89. STAVKOM 7. I ČLANKOM 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA (»Narodne novine, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI S ČLANKOM 87. STAVKOM 6. I ČLANKOM 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA (»Narodne novine« br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI (»Narodne novine«, br. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

I.

Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona (»Narodne novine, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) – sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.), povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.), člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji (»Narodne novine«, br. 11/00.) i drugim Međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Odredbe članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona (»Narodne novine, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) – sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17. i 118/18.) nedvojbeno određuju tko se smatra odgovornom osobom i u skladu s tim jasno su propisane kazne za odgovornu osobu u slučaju primanja mita ili davanja lažnog iskaza. Sudski vještak koji obavlja vještačenje po nalogu suda odgovorna je osoba jer time sud dio svojih ovlasti, koje se tiču utvrđivanja činjenica važnih za donošenje presude, prenosi na sudskog vještaka.

Sukladno navedenom nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja navedenih odredaba.

Klasa: 021-12/18-05/09

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.