Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Maksimu (Karmelo) Mrvici

NN 62/2019 (26.6.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Maksimu (Karmelo) Mrvici

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1193

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za izvanredne glazbene uspjehe i promociju hrvatske kulture u svijetu te ostvarenje kulturne suradnje s Narodnom Republikom Kinom, odlikuje se

MAKSIM (Karmelo) MRVICA.

Klasa: 060-03/19-13/02

Urbroj: 71-06-04/4-19-01

Zagreb, 30. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.