Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

NN 65/2019 (5.7.2019.), Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Ministarstvo financija

1277

Na temelju članka 33. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način podnošenja i popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije, formati i oznake koje se koriste pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije te oblik i sadržaj obrasca obračuna davanja kod usmene deklaracije.

(2) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L269, 10. 10. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 952/2013).

Popunjavanje polja jedinstvene
carinske deklaracije

Članak 2.

(1) Polja jedinstvene carinske deklaracije popunjavaju se ovisno o zahtijevanom postupku ili postupcima sukladno tablici iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Polja jedinstvene carinske deklaracije popunjavaju se u skladu sa strukturom podataka i podatcima propisanim u Prilogu 9 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446.

(3) Pored podataka iz stavka 2. za popunjavanje polja jedinstvene carinske deklaracije koriste se podatci iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Slovna polja jedinstvene carinske deklaracije popunjavaju se sukladno Prilogu 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Šifre tipova podataka

Članak 3.

(1) Izraz »tip/duljina« označava zahtjeve za tip podataka i duljinu podataka određenog polja jedinstvene carinske deklaracije. Šifre tipova podataka su sljedeće:

– a slovna

– n brojčana

– an slovnobrojčana

(2) Broj nakon šifre određuje dopuštenu duljinu podatka koji se upisuje. Dvije točke prije oznake duljine određuje da unos podataka nije određene duljine, ali može određivati da broj korištenih znakova ne smije premašiti navedeni broj. Npr. oznaka n2 označava dvije brojčane oznake, dok an..6 označava do šest slovnobrojčanih oznaka, n..7,2 označava do sedam brojčanih oznaka uključujući maksimalno dvije decimalne.

Obrazac za obračun uvoznih davanja
u putničkom i poštanskom
prometu

Članak 4.

Kada je prilikom puštanja u slobodni promet robe u putničkom i poštanskom prometu potrebno obračunati uvozna davanja, carinski ured iste obračunava na obrascu iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Prestanak važenja propisa

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popunjavaju jedinstvene carinske deklaracije (»Narodne novine«, br. 77/13).

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/17
Urbroj: 513-02-1210/1-19-10
Zagreb, 28. lipnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

PODATCI KOJI SE ZAHTIJEVAJU U CARINSKIM DEKLARACIJAMA

Polje br.ABCDEFGHIJ
1(1)AAAAAAAA
1(2)AAAAAAAA
1(3)AA
2AAAAAAAAA
2 (No)AAAAAAA
3A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]
4A [4]A
5AAAAAAAAAA
6AAAAA [4]AA
7CCCCCA [5]CCC
8AAAAAA [6]AAA
8 (No)AAA
14AAAAAAAAA
14 (No)AAAAAAAAA
15A [2]
15aAAAAAA [5]AAA
17A [2]
17aAAAAAA [5]AA
18 (identitet)A [7][50]A [7][50]A [7][50]A [7][24]A [7]A [7]
18 (nacion.)A [8][24]
19AAAAAAAAA
20AAAAA
21 (identitet)A [1]A [8] [51]
21 (nacion.)A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]
22 (valuta)AAAAA
22 (iznos)AAACC
23A [11]A [11]A [11]A [11]A [11]
24AAAAA
25AAAAAAAA
26A [12]A [12]A [12]A [12]A [12]A [13]A [13]A [13]
27A
29AAAAAAA
30AAAAAA [14]AAA
31AAAAAAAAAA
32A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A[3]A [3]A [3]
33(1)AAAA [15]AA [16]A [17]AAA [54]
33(2)AAA [54]
33(3)AAAA
33(4)AAAA
33(5)AAAAAA
34aC [1]ACCCAAA
35AAAAAAAAAA
36AA [17]
37(1)AAAAAAAA
37(2)AAAAAAAA
38AAAAAA [17]A [17]AAA
39A
40AAAAAAAAAA
41AAAAAAAA
42AA
43A [52]A
44AAAAAA [4]AAAA
46AAAAAAA [54]
47 (vrsta)
47 (obrač. osnovica)
47 (stopa)
47 (iznos)
47 (ukupno)
47 (NP)AAAA [18]
48A
49A [23]AA [23]AA [23]A [23]A [23]A
50CCCA
51A [4]
52A
53A
54AAAAAAAAA
55A
56ALegenda

Oznaka stupcaŠifre koje se koriste u polju 37, prvo potpolje
A: Izvoz/Otprema10, 11, 23
B: Postupak carinskog skladištenja kako bi se dobilo plaćanje posebnih izvoznih subvencija prije izvoza ili proizvodnje pod carinskim nadzorom i pod carinskim provjerama prije izvoza i plaćanja izvoznih subvencija76, 77
C: Ponovni izvoz nakon posebnog postupka, osim postupka carinskog skladištenja31
D: Ponovni izvoz nakon carinskog skladištenja31
E: Vanjska proizvodnja21, 22
F: Provoz
G: Status robe Unije
H: Puštanje robe u slobodni promet01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnja ili privremenog uvoza51, 53, 54
J: Smještaj u carinsko skladište71, 78


Simboli u poljima tablice

A: Podatci koji su obvezni.

C: Podatci koji su izborni za gospodarskog subjekta (deklaranta): podatci koje gospodarski subjekt (deklarant) može odlučiti navesti, ali koji se ne mogu zahtijevati.

Napomene:

[1]Ovo polje je obvezno za poljoprivredne proizvode s izvoznim subvencijama.
[2]Popunjava se samo u pisanoj deklaraciji.
[3]Kada deklaracija obuhvaća samo jednu stavku, ovo polje se ne popunjava, a broj »1« unosi se u polje 5.
[4]Ovo je polje obvezno za NCTS na način kako je to navedeno propisima Unije.
[5]Ovaj podatak je obavezan za NCTS.
[6]Ovo polje nije obvezno kada primatelj nema poslovni nastan u Unije niti u zemljama zajedničkog provoza.
[7]Ne koristi se u slučaju poštanskih pošiljaka niti prijenosa nepokretnom prijevoznom instalacijom.
[8]Ne koristi se u slučaju poštanskih pošiljaka niti prijenosa nepokretnom prijevoznom instalacijom.
[11]Ovo polje se ne popunjava kada se mjesečno utvrđuje tečaj.
[12]Ovo polje ne mora biti popunjeno u slučaju kada se izvozne formalnosti obavljaju na mjestu istupa robe iz Unije.
[13]Ovo polje ne mora biti popunjeno u slučaju kada se uvozne formalnosti obavljaju na mjestu ulaza robe u Uniju.
[15]Ovo se polje obvezno popunjava u slučaju ponovnog izvoza nakon postupka smještaja u privatnom carinskom skladištu.
[16]Ovo se podpolje mora ispuniti u sljedećim slučajevima:
–     ako provozna deklaracija podnosi ista osoba koja istodobno podnosi, ili je prethodno podnijela, carinsku deklaraciju u kojoj je navedena oznaka robe, ili
– ako je to propisano zakonodavstvom Unije.
[17]Popunjava se samo ako to zahtijevaju propisi Unije.
[18]Nije potrebno popuniti kod oslobođenja od plaćanja svih uvoznih davanja.
[23]Ovo polje se popunjava ako se deklaracija za puštanje robe u carinski postupak koristi za zaključivanje postupka carinskog skladištenja.
[24]Ako se robu prevozi u kontejnerima koji će se prevoziti cestovnim vozilima, carinska služba može odobriti da korisnik postupka ovo polje ostavi prazno ako se zbog logističkih razloga tijekom otpreme ne mogu navesti identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u trenutku izrade provozne deklaracije te kada carinska služba može osigurati da se potrebne informacije o prijevoznom sredstvu naknadno upišu u polje 55.
[52]Ovo polje se ne popunjava u slučaju kada je u drugom podpolju polja 37 naveden postupak E01 ili E02.
[54]Ovo polje se popunjava samo kod privatnih carinskih skladišta.PRILOG 2

NAČIN POPUNJAVANJA I ŠIFRE KOJE SE KORISTE PRI POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Šifre koje se koriste za ovo polje

Troslovna oznakaNaziv valuteZemlja (entitet)
AEDUAE dirhamUJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
AFNafganAFGANISTAN
ALLlekALBANIJA
AMDarmenski dramARMENIJA
ANGnizozemskoantilski guldenNIZOZEMSKI ANTILI
AOAkvanzaANGOLA
ARSargentinski pezoARGENTINA
AUDaustralski dolarAUSTRALIJA
BOŽIĆNI OTOK
KIRIBATI
KOKOSOVI OTOCI (KEELING)
NAURU
OTOK HEARD I OTOCI MCDONALD
OTOK NORFOLK
TUVALU
AWGarupski guldenARUBA
AZNnovi azerbajdžanski manatAZERBAJDŽAN
BAMkonvertibilna markaBOSNA I HERCEGOVINA
BBDbarbadoski dolarBARBADOS
BDTtakaBANGLADEŠ
BGNbugarski levBUGARSKA
BHDbahreinski dinarBAHREIN
BIFburundski franakBURUNDI
BMDbermudski dolarBERMUDI
BNDbrunejski dolarBRUNEJ
BOBbolivijanoBOLIVIJA
BRLbrazilski realBRAZIL
BSDbahamski dolarBAHAMI
BTNngultrumBUTAN
BWPpulaBOCVANA
BYRbjeloruski rubaljBJELORUSIJA
BZDbelizeanski dolarBELIZE
CADkanadski dolarKANADA
CDFkongoanski franakKONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA
CHFšvicarski franakLIHTENŠTAJN
ŠVICARSKA
CLPčileanski pezoČILE
CNYrenminbi-juanKINA
COPkolumbijski pezoKOLUMBIJA
CRCkostarikanski kolonKOSTARIKA
CUPkubanski pezoKUBA
CVEzelenortski eskudoZELENORTSKA REPUBLIKA
CZKčeška krunaČEŠKA
DJFdžibutski franakDŽIBUTI
DKKdanska krunaDANSKA
FEROJSKI (OVČJI) OTOCI
GRENLAND
DOPdominikanski pezoDOMINIKANSKA REPUBLIKA
DZDalžirski dinarALŽIR
EEKestonska krunaESTONIJA
EGPegipatska funtaEGIPAT
ERNnakfaERITREJA
ETBetiopski birETIOPIJA
EUReuroANDORA
AUSTRIJA
BELGIJA
CIPAR
CRNA GORA
ESTONIJA
FINSKA
FRANCUSKA
FRANCUSKA GVAJANA
FRANCUSKI JUŽNI TERITORIJI
GRČKA
GUADALOUPE
IRSKA
ITALIJA
LUKSEMBURG
MALTA
MARTINIQUE
MAYOTTE
MONAKO
NIZOZEMSKA
NJEMAČKA
PORTUGAL
RÉUNION
SAN MARINO
SLOVAČKA
SLOVENIJA
SVETA STOLICA (DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA)
SVETI PETAR I MIKELON
ŠPANJOLSKA
FJDfidžijski dolarFIDŽI
FKPfalklandska funtaFALKLANDI (MALVINI)
GBPfunta sterlingaGUERNSEY
VELIKA BRITANIJA
GELlariGRUZIJA
GHSganski cediGANA
GIPgibraltarska funtaGIBRALTAR
GMDdalasiGAMBIJA
GNFgvinejski franakGVINEJA
GTQkvecal QuetzalGVATEMALA
GYDgvajanski dolarGVAJANA
HKDhongkonški dolarHONG KONG
HNLlempiraHONDURAS
HRKkunaHRVATSKA
HTGgourdHAITI
HUFforintaMADŽARSKA
IDRrupijaINDONEZIJA
ILSnovi izraelski šekelIZRAEL
INRindijska rupija
INRindijska rupijaINDIJA
IQDirački dinarIRAK
IRRiranski rijalIRAN, ISLAMSKA REPUBLIKA
ISKislandska krunaISLAND
JMDjamajčanski dolarJAMAJKA
JODjordanski dinarJORDAN
JPYjenJAPAN
KESkenijski šilingKENIJA
KGSsomKIRGISTAN
KHRrijalKAMBODŽA
KMFkomorski franakKOMORI
KPWsjevernokorejski vonKOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA
KRWvonKOREJA, REPUBLIKA
KWDkuvajtski dinarKUVAJT
KYDkajmanski dolarKAJMANSKI OTOCI
KZTtengeKAZAHSTAN
LAKkipLAOS, NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA
LBPlibanonska funtaLIBANON
LKRšrilanska rupijaŠRI LANKA
LRDliberijski dolarLIBERIJA
LSLloti
LTLlitavski litasLITVA
LVLletonski latsLETONIJA
LYDlibijski dinarLIBIJA
MADmarokanski dirhamMAROKO
ZAPADNA SAHARA
MDLmoldavski lejMOLDAVIJA, REPUBLIKA
MGAmalgaški arijariMADAGASKAR
MKDdenarMAKEDONIJA
MLT
MMKkjatMIJANMAR
MNTtugrikMONGOLIJA
MOPpatakaMAKAO
MROougujaMAURITANIJA
MURmauricijska rupijaMAURICIJUS
MVRrufijaMALDIVI
MWKkvačaMALAVI
MXNmeksički pezoMEKSIKO
MYRmalezijski ringitMALEZIJA
MZNmetikalMOZAMBIK
NADnamibijski dolar
NGNnairaNIGERIJA
NIOkordoba oroNIKARAGVA
NOKnorveška krunaNORVEŠKA
OTOK BOUVET
SVALBARD I JAN MAYEN
NPRnepalska rupijaNEPAL
NZDnovozelandski dolarKUKOVI OTOCI
NIUE
NOVI ZELAND
PITCAIRN
TOKELAU
OMRomanski rijalOMAN
PABbalboaPANAMA
PENnovi solPERU
PGKkinaPAPUA NOVA GVINEJA
PHPfilipinski pezoFILIPINI
PKRpakistanska rupijaPAKISTAN
PLNzlotiPOLJSKA
PYGgvaraniPARAGVAJ
QARkatarski rijalKATAR
RONnovi leuRUMUNJSKA
RSDsrpski dinarSRBIJA
RUBruski rubaljRUSKA FEDERACIJA
RWFruandski franakRUANDA
SARsaudijski rijalSAUDIJSKA ARABIJA
SBDsolomonskootočni dolarSOLOMONSKI OTOCI
SCRsejšelska rupijaSEJŠELI
SDGsudanska funtaSUDAN
SEKšvedska krunaŠVEDSKA
SGDsingapurski dolarSINGAPUR
SHPsvetohelenska funtaSVETA HELENA, ASCENSION I TRISTAN DA CUNHA
SLLleoneSIJERA LEONE
SOSsomalijski šilingSOMALIJA
SRDsurinamski dolarSURINAM
STDdobraSVETI TOMA I PRINSIPE
SVCsalvadorski kolonSALVADOR
SYPsirijska funtaSIRIJA
SZLlilangeniSVAZI
THBbahtTAJLAND
TJSsomoniTADŽIKISTAN
TMTturkmenistanski novi manatTURKMENISTAN
TNDtuniski dinarTUNIS
TOPpa'angaTONGA
TRYturska liraTURSKA
TTDtrinidadtobaški dolarTRINIDAD I TOBAGO
TWDnovotajvanski dolarTAJVAN, KINESKA PROVINCIJA
TZStanzanijski šilingTANZANIJA, UJEDINJENA REPUBLIKA
UAHhrivnjaUKRAJINA
UGXugandski šilingUGANDA
USDamerički dolarAMERIČKA SAMOA
AMERIČKI DJEVIČANSKI OTOCI
BRITANSKI DJEVIČANSKI OTOCI
BRITANSKI INDIJSKOOCEANSKI TERITORIJ
EKVADOR
GUAM
MARŠALOVI OTOCI
MIKRONEZIJA, SAVEZNE DRŽAVE
OTOCI TURKS I CAICOS
PALAU
PORTORIKO
SAD
SJEVERNI MARIJANSKI OTOCI
TIMOR LESTE
UJEDINJENE DRŽAVE MANJIH PACIFIČKIH OTOKA
UYIUruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)
UYUurugvajski pezoURUGVAJ
UZSuzbekistanski sumUZBEKISTAN
VEFbolivar fuerteVENEZUELA
VNDdongVIJETNAM
VUVvatuVANUATU
WSTtalaSAMOA
XAFCFA franak BEACKONGO
ČAD
EKVATORSKA GVINEJA
GABON
KAMERUN
SREDNJOAFRIČKA REPUBLIKA
XCDistočnokaripski dolarANGUILLA
ANTIGVA I BARBUDA
DOMINIKA
GRENADA
MONTSERRAT
SVETA LUCIJA
SVETI KRISTOFOR I NEVIS
SVETI VINSENT I GRENADINI
XOFCFA franak BCEAOBENIN
BJELOKOSNA OBALA
BURKINA FASO
GVINEJA BISAU
MALI
NIGER
SENEGAL
TOGO
XPFCFP franakFRANCUSKA POLINEZIJA
NOVA KALEDONIJA
WALLIS I FUTUNA
YERjemenski rijalJEMEN
ZARrandJUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA
LESOTO
NAMIBIJA
ZMKkvačaZAMBIJA
ZWRzimbabveanski dolarZIMBABVE

Šifre koje se koriste za ovo polje

Šifre koje se koriste za ovo polje

Podatci o carinskim uredima drugih zemalja članica nalaze na stranici:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/sl/csrdhome.htm.

Podatci o hrvatskim carinskim uredima su sljedeći:

SREDIŠNJI URED CARINSKE UPRAVE11002
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB30007
A) CARINSKI UREDI
1. CARINSKI URED ZAGREB I30147
SLUŽBA ZA RGP JANKOMIR I SL. ZONAHR030171
KONTROLNO MJESTO PODSUSEDHR030716
SLUŽBA ZA RGP ZAPADNI KOLODVORHR030562
2. CARINSKI URED ZAGREB II30198
SLUŽBA ZA RGP ŽITNJAKHR030228
3. CARINSKI URED KRAPINA30252
SLUŽBA ZA RGP KRAPINA I SL.ZONAHR030287
KONTROLNO MJESTO MACELJHR030660
4. CARINSKI URED VARAŽDIN30295
SLUŽBA ZA RGP VARAŽDIN I SL.ZONAHR030325
SLUŽBA ZA RGP ČAKOVECHR030333
KONTROLNO MJESTO KOTORIBAHR030767
5. CARINSKI URED KOPRIVNICA30341
SLUŽBA ZA RGP KOPRIVNICAHR030376
SLUŽBA ZA RGP BJELOVARHR030384
6. CARINSKI URED SISAK30392
SLUŽBA ZA RGP SISAKHR030422
KONTROLNO MJESTO KUTINAHR030430
7. CARINSKI URED KARLOVAC30457
SLUŽBA ZA RGP KARLOVACHR030481
B) GRANIČNO CARINSKI UREDI
1. GCU JASENOVAC30597
RGP JASENOVACHR030503
KONTROLNO MJESTO VOLINJAHR030538
KONTROLNO MJESTO HRV. KOSTAJNICAHR030546
2. GCU ZRAČNA LUKA I POŠTA30686
RGP ZRAČNA LUKA ZAGREBHR030236
RGP POŠTAHR030244
KONTROLNO MJESTO ZL I (Rhea)HR030724
KONTROLNO MJESTO ZL II (InTime-TNT)HR030732
KONTROLNO MJESTO ZL III (DHL)HR030740
KONT. MJESTO ZL IV (Overseas-UPS)HR030759
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA60003
A) CARINSKI UREDI
1. CARINSKI URED RIJEKA60143
SLUŽBA ZA RGP LUKA RIJEKAHR060178
KONTROLNO MJESTO ZRAČNA LUKA RIJEKAHR060186
KONTROLNO MJESTO MALI LOŠINJHR060216
SLUŽBA ZA RGP ŠKRLJEVOHR060224
2. CARINSKI URED PULA60232
SLUŽBA ZA RGP LUKA PULAHR060267
KONTOLNO MJESTO ZRAČNA LUKA PULAHR060283
KONTROLNO MJESTO BRŠICAHR060305
SLUŽBA ZA RGP PAZINHR060356
3. CARINSKI URED GOSPIĆ60364
SLUŽBA ZA RGP GOSPIĆHR060399
B) GRANIČNO CARINSKI UREDI
1. GCU LIČKO PETROVO SELO60402
RGP LIČKO PETROVO SELOHR060410
RGP MALJEVACHR060461
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK70009
A) CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED OSIJEK70149
SLUŽBA ZA RGP OSIJEK I SL. ZONAHR070173
KONTROLNO MJESTO LUKA DRAVAHR070572
2. CARINSKI URED SLAVONSKI BROD70211
SLUŽBA ZA RGP SL. BROD I SL. ZONAHR070246
SLUŽBA ZA RGP POŽEGAHR070254
3. CARINSKI URED VIROVITICA70262
SLUŽBA ZA RGP VIROVITICAHR070297
4. CARINSKI URED VUKOVAR70530
SLUŽBA ZA RGP VUKOVAR I SL ZONAHR070343
SLUŽBA ZA RGP VINKOVCIHR070203
KONTROLNO MJESTO SKELA VUKOVAR
SLUŽBA ZA RGP ŽUPANJAHR070661
B) GRANIČNO CARINSKI UREDI
1. GCU BAJAKOVO70300
RGP BAJAKOVOHR070319
2. GCU ERDUT70688
RGP ERDUT I Ž.KOLODVORHR070599
RGP BATINAHR070378
KONTROLNO MJESTO ZRAČNA LUKA OSIJEKHR070181
3. GCU ILOK70696
RGP TOVARNIK I RGP Ž.KOL. TOVARNIKHR070327
RGP ILOKHR070386
KONTROLNO MJESTO PRINCIPOVAC IHR070394
KONTROLNO MJESTO PRINCIPOVAC IIHR070408
KONTROLNO MJESTO ILOK IHR070416
4. GCU SLAVONSKI BROD70700
RGP SLAVONSKI BROD I LUKA SL.BRODHR070548
RGP SL. ŠAMAC I ŽELJ.KOL. SL. ŠAMACHR070491
RGP SVILAJHR070556
5. GCU ŽUPANJA70432
RGP ŽUPANJA MOSTHR070440
RGP GUNJAHR070467
KONTROLNO MJESTO Ž. KOL. DRENOVCIHR070483
6. GCU STARA GRADIŠKA70513
RGP STARA GRADIŠKAHR070521
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT80004
A) CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED SPLIT80144
SLUŽBA ZA RGP SPLITHR080179
KONTROLNO MJESTO STARI GRADHR080853
SLUŽBA ZA RGP ZRAČNA LUKA SPLITHR080209
2. CARINSKI URED ŠIBENIK80225
SLUŽBA ZA RGP ŠIBENIKHR080896
3. CARINSKI URED ZADAR80284
SLUŽBA ZA RGP ZADARHR080314
KONTROLNO MJESTO ZRAČNA LUKA ZADARHR080322
4. CARINSKI URED PLOČE80357
SLUŽBA ZA RGP LUKA PLOČEHR080381
5. CARINSKI URED DUBROVNIK80950
SLUŽBA ZA RGP DUBROVNIKHR080918
KONTROLNO MJESTO LUKA DUBROVNIKHR080438
SLUŽBA ZA RGP KORČULAHR080446
KONTROLNO MJESTO VELA LUKAHR080454
KONT. MJESTO ZRAČNA LUKA DUBROVNIKHR080470
B) GRANIČNO CARINSKI UREDI
1. GCU KAMENSKO80497
RGP KAMENSKOHR080500
RGP STRMICAHR080551
2. GCU VINJANI DONJI80586
RGP VINJANI DONJIHR080594
RGP VINJANI GORNJIHR080632
3. GCU METKOVIĆ80640
RGP METKOVIĆ – NOVA SELAHR080659
RGP Ž. KOLODVOR I LUKA METKOVIĆHR080683
RGP KLEKHR080756
4. GCU KARASOVIĆI80772
RGP KARASOVIĆIHR080780
KM GORNJI BRGATHR080802
RGP ZATON DOLIHR080810

Pored prethodno navedenih šifara, koriste ste i sljedeće šifre za nacionalne potrebe:

PostupakŠifra
Porezno skladište11PS
Trošarinsko skladište21TS
Porezno i trošarinsko skladište1PT
Porezno skladište, primjenjuje se kod ponovnog uvoza robe koja je bila izvezena i za koju se zahtijeva oslobođenje od plaćanja carine temeljem članka 203. CZU2PS
Trošarinsko skladište, primjenjuje se kod ponovnog uvoza robe koja je bila izvezena i za koju se zahtijeva oslobođenje od plaćanja carine temeljem članka 203. CZU2TS
Porezno i trošarinsko skladište, primjenjuje se kod ponovnog uvoza robe koja je bila izvezena i za koju se zahtijeva oslobođenje od plaćanja carine temeljem članka 203. CZU2PT
Porezno skladište (stavljanje robe u porezno skladište) ali se ujedno i dokazuje status robe Unije (radi oslobođenja i od carine)3PS
Trošarinsko skladište (stavljanje robe u trošarinsko skladište) ali se ujedno i dokazuje status robe Unije (radi oslobođenja i od carine)3TS
Porezno i trošarinsko skladište, (stavljanje robe u porezno i trošarinsko skladište) ali se ujedno i dokazuje status robe Unije (radi oslobođenja i od carine)3PT
Primjena članka 78. Carinskog zakonika Unije (non-drawback)1ND
Prijelazni period – dokazi o statusu robe Unije – oslobođenje od plaćanja carine2PO
Oslobođenje od PDV za plovila starija od 8 godina6P1
Oslobođenje od PDV za plovila starija od 8 godina uz dokazivanje statusa robe Unije6P2
Oslobođenja od plaćanja carine, PDV i trošarine prilikom povrata domaće robe (samo ako se roba vraća istoj osobi)6P3
Oslobođenje od plaćanja carine i poreza za robu koja se uvozi po Bečkoj konvenciji6P4
Oslobođenja od plaćanja carine i PDV za ostala oslobođenja koja nisu prethodno spomenuta6P5
Oslobođenja od plaćanja carine koja nisu prethodno spomenuta6P6
Ostala oslobođenja od plaćanja PDV-a koja nisu prethodno spomenuta (nije vezano za carinska oslobođenja)6P71 Porezno skladište kao termin se koristi za sva skladišta koja odobrava Porezna uprava temeljem Zakona o PDV-u i koja su temeljem toga oslobođena od plaćanja PDV-a prilikom stavljanja robe na porezno skladište.

2 Trošarinsko skladište kao termin koristi se za sva skladišta koja se odobravaju sukladno Zakonu o trošarinama i Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (termin obuhvaća i porezna skladišta odobrena za kavu i bezalkoholna pića), dakle kojima se odgađa plaćanje trošarine ili posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Učesnici u postupku

Vrsta dodatne informacijeŠifraDodatna informacija
Prodavatelj (polje 1 D.V.1)SP002U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja robe
Prodavatelj (polje 1 D.V.1)SP003U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja, ako je različit od pošiljatelja robe/izvoznika
Kupac (polje 2a D.V.1)SP004U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe
Kupac (polje 2a D.V.1)SP005U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe, ako je različit od primatelja
Prijevoznik (S07)SP006U slučaju »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prijevoznika, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
Osoba koju treba izvijestiti (S08)SP007U slučaju uvoznih postupaka, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu osobe koju treba izvijestiti o ulasku ili prispijeću robe
Naziv primatelja u drugoj državi članici EU kada se primjenjuje postupak 42 (veza Y041)SP008U slučaju kada se primjenjuje postupak 42 unosi se puni naziv i adresa primatelja u drugoj zemlji članici, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y041.
Nadzorni carinski ured, carinsko skladištenjeSP010U slučaju kada se deklaraciju za unos robe u postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru i naziv nadzornog ureda
Naziv poreznog zastupnika kada se primjenjuje postupak 42 (veza Y042)SP012Kada se primjenjuje postupak 42 unosi se puni naziv i adresa poreznog zastupnika, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y042.
Posjednik carinskog skladištaSP014EORI broj i naziv posjednika carinskog skladišta
Otpremnik koji će prisustvovati pregleduSP015Ime i prezime osobe koja će biti prisutna pregledu


44/1 Dodatne informacije – Vrijednosti

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Vrijednosti

Vrsta dodatne informacijeŠifraDodatna informacija
Carinska vrijednost robeCV001Unosi se iznos u kn


Stavke koje se dodaju iznosu iz polja 42 (ako nisu u njemu uključene)

Provizije i naknade posredovanja (osim kupovnih)CV002Unosi se iznos u kn
Trošak ambalaže i pakiranjaCV003Unosi se iznos u kn
Materijali, komponente, dijelovi i sl. uključeni u uvezenu robuCV004Unosi se iznos u kn
Alati, kalupi, matrice i sl. korišteni u proizvodnji uvezene robeCV005Unosi se iznos u kn
Materijali korišteni u proizvodnji uvezene robeCV006Unosi se iznos u kn
Inženjering, razvoj, crtež, dizajn i planovi i nacrti izrađeni izvan EU i neophodni u proizvodnji uvezene robeCV007Unosi se iznos u kn
Licence i tantijemeCV008Unosi se iznos u kn
Dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se plaća prodavateljuCV009Unosi se iznos u kn
Utovar, pretovar i troškovi prijevoza do mjesta ulaska u EUCV010Unosi se iznos u kn
Troškovi osiguranja do mjesta ulaska u EUCV011Unosi se iznos u kn
Indirektna i ostala plaćanja koja se uključuju u carinsku vrijednostCV012Unosi se iznos u kn
Stavke koje se oduzimaju od iznosa iz polja 42 (ako su u njemu uključene)
Prijevozni i drugi troškovi unutar EUCV013Unosi se iznos u kn
Troškovi izgradnje, montaže, spajanja, održavanja ili tehničke pomoći poduzeti nakon uvozaCV014Unosi se iznos u kn
Carina i porez plaćeni u EU ili zemlji izvozaCV015Unosi se iznos u kn
Troškovi kamataCV016Unosi se iznos u kn
Troškovi prava reprodukcije uvezene robe u EUCV017Unosi se iznos u kn
Kupovna provizijaCV018Unosi se iznos u kn
Fiksni iznos izračunat na način i temeljem uvjeta iz odobrenja za provedbu članka 71. Delegirane uredbe CZU – stavke koje se oduzimaju od iznosa iz polja 42 (ako su u njemu uključene)
Prijevozni i drugi troškovi unutar EUCV019* Unosi se iznos u kn
Troškovi izgradnje, montaže, spajanja, održavanja ili tehničke pomoći poduzeti nakon uvozaCV020* Unosi se iznos u kn
Carina i porez plaćeni u EU ili zemlji izvozaCV021* Unosi se iznos u kn
Troškovi kamataCV022* Unosi se iznos u kn
Troškovi prava reprodukcije uvezene robe u EUCV023* Unosi se iznos u kn
Kupovna provizijaCV024* Unosi se iznos u kn


Fiksni iznos izračunat na način i temeljem uvjeta iz odobrenja za provedbu članka 71. Delegirane uredbe CZU – stavke koje se dodaju iznosu iz polja 42 (ako nisu u njemu uključene)

Provizije i naknade posredovanja (osim kupovnih)CV025* Unosi se iznos u kn
Trošak ambalaže i pakiranjaCV026* Unosi se iznos u kn
Materijali, komponente, dijelovi i sl. uključeni u uvezenu robuCV027* Unosi se iznos u kn
Alati, kalupi, matrice i sl. korišteni u proizvodnji uvezene robeCV028* Unosi se iznos u kn
Materijali korišteni u proizvodnji uvezene robeCV029* Unosi se iznos u kn
Inženjering, razvoj, crtež, dizajn i planovi i nacrti izrađeni izvan EU i neophodni u proizvodnji uvezene robeCV030* Unosi se iznos u kn
Licence i tantijemeCV031* Unosi se iznos u kn
Dio iznosa ostvaren preprodajom, ustupanjem ili uporabom uvezene robe koji se plaća prodavateljuCV032* Unosi se iznos u kn
Utovar, pretovar i troškovi prijevoza do mjesta ulaska u EUCV033* Unosi se iznos u kn
Troškovi osiguranja do mjesta ulaska u EUCV034* Unosi se iznos u kn
Ostalo
Vrijednost uvezene robe na PUPVPUP1Unosi se iznos u kn
Vrijednost privremeno izvezene robe na oplemenjivanjeVPIP1Unosi se iznos u kn
Troškovi koji se isključuju pri izračunu statističke vrijednostiSV001Unosi se iznos u kn
Troškovi koji se uključuju pri izračunu statističke vrijednostiSV002Unosi se iznos u kn
Dodatni troškovi koji ulaze u osnovicu PDV-a pri uvozuPV001Unosi se iznos u kn
Troškovi prijevoza/osiguranja koji se uključuju/ isključuju kod SV kod izvoza,SV003Unosi se iznos u kn
Frakturna vrijednost robe namijenjena izvozu;FVI01Unosi se iznos u kn
Kupac i prodavatelj su povezaniDV07A
povezanost utjecala na cijenuDV07B
Ograničenja u raspolaganju robomDV08A
Prodaja ili cijena su predmet uvjeta ili obavezaDV08B
Sadržaj biodizela, izražen u mas. %OC001Upisuje se sadržaj biodizela izražen u ma. %
Sadržaj bioetanola, izražen u mas. %OC002Upisuje se sadržaj bioetanola izražen u mas. %* Za stavke navedene pod šiframa CV019 do CV034 koje su u odobrenju izdanom temeljem čl. 73. Carinskog zakonika Unije i članka 71. Delegirane uredbe iskazane u postotku potrebno je iste preračunati u kune i iznos unijeti u polje 44 u kunama.

44/1 Dodatne informacije – Instrument osiguranja

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Instrumenata osiguranja

Vrsta dodatne informacijeŠifraDodatna informacija
Oslobođenje od polaganja jamstva za tijela državne upraveJ0000Ne unosi se podatak
Otpremničko osiguranje za postupak unutarnje proizvodnje, privremeni uvoz i privremeni smještaj – Tip 1J0001SSSSS/GGGG/BBBB/1/EORI

Gotovinski polog za carinske postupke

– Tip 6

J0002CCCCC/GGGG/BBBB/6/EORI
Pojedinačno osiguranje – preuzeta obveza jamca Tip 5J0004CCCCC/GGGG/BBBB/5/EORI
Zadužnica kao osiguranje za postupak unutarnje proizvodnje – brodogradnja Tip M2J0005SSSSS/GGGG/BBBB/M2/EORI
Otpremničko osiguranje za puštanje u slobodni promet – Tip 2J0006SSSSS/GGGG/BBBB/2/EORI
Korisničko osiguranje za postupak unutarnje proizvodnje, privremeni uvoz i privremeni smještaj – Tip 3J0007SSSSS/GGGG/BBBB/3/EORI

Korisničko osiguranje za puštanje u slobodni promet – BEZ odgode plaćanja

– Tip 7

J0008SSSSS/GGGG/BBBB/7/EORI

Korisničko osiguranje za puštanje u slobodni promet – S ODGODOM plaćanja

– Tip 8

J0012SSSSS/GGGG/BBBB/8/EORI

Otpremničko osiguranje za puštanje u slobodni promet – S ODGODOM plaćanja

– Tip 9

J0013SSSSS/GGGG/BBBB/9/EORI
Korisničko osiguranje za carinsko skladište (privatno) – Tip SJ0017SSSSS/GGGG/BBBB/S/EORI
Otpremničko osiguranje za carinsko skladište (javno ili privatno – korisnik otpremnik) – Tip 0J0018SSSSS/GGGG/BBBB/0/EORI44/1 Dodatne informacije – Ostalo

Pored prethodno navedenih šifara koriste se i sljedeće šifre za nacionalne potrebe:

Šifre ostalih dodatnih informacija

Vrsta oznakeŠifraOpis informacije
Zahtjev za prihvat nepotpune carinske deklaracijeNEP01

Razlog prihvata nepotpune carinske deklaracije

(kopija dokaza o podrijetlu ili privremena carinska vrijednost robe)

Oznaka završetka postupka carinskog skladištenja, koji je započeo prije 1.7.2013.PCSHRNe popunjava se
Oznaka završetka postupka unutarnje proizvodnje za robu iz Uredbe br. 170/2013, koji je započeo prije 1.7.2013.PUPHRNe popunjava se
Oznaka završetka postupka vanjske proizvodnje, koji je započeo prije 1.7.2013.PVPHRNe popunjava se
Proizvod s oznakom CECE000
Zakonska osnova za neprilaganje ispravaNI000Unosi se zakonska osnova za neprilaganje isprava
Šifra ovlaštenog carinskog zastupnikaOCZ00Unosi se identifikacijska oznaka ovlaštenog carinskog zastupnika
Prethodno poništena deklaracijaPON00Unosi se MRN deklaracije koja je prethodno poništena, a umjesto koje se podnosi predmetna deklaracija.
Osnov za primjenu carinske povlasticePOV01Potrebno je navesti pravnu osnovu za primjenu carinske povlastice
Osnov za primjenu poreznu povlasticePOV02Potrebno je navesti pravnu osnovu za primjenu povlastice PDV-a
Rješenje za ostvarivanje carisnke / porezne povlasticeRJE01Upisati klasu rješenja o ostvarivanju carinske/porezne povlastice
Rješenje o poništenju »prethodne« UCDRJE02Klasa rješenja o poništenju prethodne UCD
Jedinica mjereJM000
OstaloOST00
Zahtjev za preuzimanje duhanskih markicaZIDM1Broj zahtjeva, Klasa/urbroj, datum
DATUM
Datum pojednostavljene deklaracije – mjesečno podnošenjeDT001U slučaju mjesečne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, odnosno datum puštanja robe, u formatu GGGGMMDD
Datum privremenog uvozaDT002U slučaju konačnog carinjenja ili obračunske deklaracije, unosi se datum kada je bila podnesena deklaracija za privremeni uvoz, u formatu GGGGMMDD
Datum uvoza na unutarnju proizvodnjuDT003U slučaju konačnog carinjenja robe uvezene na unutarnju proizvodnju, unosi se datum kada je bila podnesena deklaracija za uvoz na unutarnju proizvodnju, u formatu GGGGMMDD
Datum »prvotne« UCD, ako se ista poništavaDT004Unosi se datum kada je trebala biti prihvaćena UCD, u formatu GGGGMMDD (npr. poništena je UCD a sada se podnosi »nova« UCD)
Datum stavljanja robe, iz Uredbe br. 170/2013, u postupak unutarnje proizvodnje, kada je taj postupak započeo prije dana pristupanjaDT005Unosi se datum kada je roba stavljena u PUP, u formatu GGGGMMDD
Datum pojednostavljene deklaracije – tjedno podnošenjeDT012U slučaju tjedne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, odnosno datum puštanja robe, u formatu GGGGMMDD


44/2 Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja

(a)     Dokumenti, potvrde i odobrenja Unije ili međunarodna odobrenja ili drugi referentni dokumenti koji se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od 4 alfanumerička znaka, iza koje, slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak.

Popis dokumenata, certifikata, odobrenja ili drugi referentni dokumenti te njihove odgovarajuće šifre se mogu pronaći u TARIC bazi podataka.

Primjer:     Pro-forma račun br. 950445/06 od 1.2.2006 izdan za carinske potrebe – TARIC oznaka za proforma račun (N325) i referentni podatci o računu moraju biti uneseni u polje 44/2: N325 950445/06 01.02.2006.

Informacija o dokumentu kojim se dokazuje preferencijalno podrijetlo robe također mora biti upisana u polju 44/2. U slučaju da je antidampinška carina vezana uz određenog proizvođača, to mora biti označeno dodatnom oznakom u polju 33 i informacijom u polju 44 o dokumentu koji sadrži podatak o proizvođaču.

Primjer:     Uvoz robe podrijetlom iz Rusije, TARIC oznaka 7312 10 81 11, dodatna oznaka A217, na dan 02.02.2006 – izuzeće od konačne antidampinške carine uvjetovano je prilaganjem komercijalnog računa u okviru preuzetih obveza (»undertaking invoice«). TARIC oznaka takvog računa (D005) i referentni podatci o računu (npr. njegov broj) moraju biti unesene u polje 44/2.

Nacionalni dokumenti, certifikati i odobrenja koja se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od brojčanog znaka iza kojeg slijede 3 alfanumerička znaka (npr. 2123, 34d5), iza koje slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak. Popis nacionalnih dokumenata, certifikata i odobrenja te njihove odgovarajuće oznake se mogu pronaći u nacionalnoj TARIC bazi podataka.

Ako u određenim carinskim postupcima (npr. za postupak unutarnje proizvodnje) nije potrebno priložiti neki od dokumenata koji su uvjeti uz TARIC mjere, tada je potrebno u polju 44/2 naznačiti šifru priloženog dokumenta, dozvole i odobrenja, a pod identifikacijsku oznaku priloženog dokumenta unijeti: »ISPRAVA NIJE POTREBNA«.

U slučaju ako ne postoji identifikacijski ili drugi prepoznatljivi referentni podatak, potrebno je upisati oznaku: BB, koja označava »BEZ BROJA«.

Ako se deklaracija za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzorni ured, unosi se naziv i puna adresa nadzornog ureda.

Šifre koje se koriste za ovo polje:

44/1 Predočene isprave/Potvrde i odobrenja

a) Isprave, potvrde i odobrenja Unije ili međunarodna odobrenja ili drugi referentni dokumenti koji se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od 4 alfanumerička znaka, iza koje, slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak.

Popis dokumenata, certifikata, odobrenja ili drugi referentni dokumenti te njihove odgovarajuće šifre se mogu pronaći u TARIC bazi podataka.

b) Nacionalne isprave, potvrde i odobrenja koja se prilažu deklaraciji moraju biti upisana u obliku šifre koja se sastoji od brojčanog znaka iza kojeg slijede 3 alfanumerička znaka (npr. 2123, 34d5), iza koje slijedi ili identifikacijski broj ili drugi prepoznatljivi referentni podatak. Popis nacionalnih dokumenata, certifikata i odobrenja te njihove odgovarajuće oznake se mogu pronaći u nacionalnoj TARIC bazi podataka.

44/ 2 – Dodatne informacije

Za šifriranje dodatnih informacija carinske prirode koristi se pet alfanumeričkih znakova. Tu se oznaku unosi poslije dodatnih podataka, osim ako propisi Unije zahtijevaju da se umjesto teksta koristi samo oznaka.

Primjer:     Unosom »RET_EXP« ili šifre 30400 u polju 44, deklarant može naznačiti želju da se primjerak broj 3 vrati njemu (čl. 793. st. a2) Uredbe).

Nacionalne šifre dodatnih informacija – Ostale informacije

Vrsta dodatne informacijeŠifraDodatna informacija
Datum pojednostavljene deklaracije – mjesečno podnošenjeDT001U slučaju mjesečne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD
Datum pojednostavljene deklaracije – tjedno podnošenjeDT012U slučaju tjedne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD
Frakturna vrijednost robe namijenjena izvozu;FVI01Unosi se iznos u kn
Troškovi prijevoza/osiguranja koji se uključuju/ isključuju kod SV kod izvoza,SV003Unosi se iznos u kn
Prethodno poništena deklaracijaPON00Unosi se MRN deklaracije koja je prethodno poništena, a umjesto koje se podnosi predmetna deklaracija.
Vrijednost uvezene robe na PUPVPUP1Unosi se iznos u kn
Pošiljatelj (S04)SP001U slučaju »Exit summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu pošiljatelja robe, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
Nadzorni carinski ured, ponovni izvozSP009U slučaju kada se deklaraciju za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru, naziv i punu adresu nadzornog ureda
Korisnik izvozne naknade, ako je različit od izvoznikaSP011U slučaju izvoza robe uz izvozne naknade, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu korisnika izvozne naknade, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
OstaloOST00


Vrsta dodatne informacijeŠifraDodatna informacija
Registracija korisnika mjera ZAP kod AgencijeIN101unosi se registracijski broj koji je korisniku dodijeljen od strane Agencije
Registracija recepta za ne-aneks I robu kod AgencijeIN102unosi se registracijski broj recepta za ne-aneks I robu, dodijeljen od strane Agencije
sadržaj žitarica u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10IN003unosi se količinu žitarica (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu
sadržaj riže u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10IN004unosi se količinu riže (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu
sadržaj jaja u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10IN005unosi se količinu jaja (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu
sadržaj šećera u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10IN006unosi se količinu šećera (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu
sadržaj mliječnih proizvoda u ne-aneks I robi, sukladno članku 45 Uredbe 578/10IN007unosi se količinu mliječnih proizvoda (u kg), sadržanu u predmetnoj ne-aneks I robi, za koju se traži izvoznu naknadu


Informacije vezane uz izvozne naknade

44/3 Interna valutna jedinica

Deklaracije izdane tijekom prijelaznog perioda u uvođenju eura, gospodarskim subjektima daje mogućnost da se odluče za uporabu eura u ispostavljanju svojih carinskih deklaracija. Tada se u polje 44/3 – interna valutna jedinica, unosi oznaka valute (nacionalna valuta ili euro) koju se primjenjuje. Ta oznaka mora biti u obliku iso-alfa-3 oznake valute (ISO 4217).

Iznosi u ovom polju moraju biti izraženi u kunama.

Carinska uprava Republike Hrvatske izračunava carinska davanja u ime gospodarskog subjekta. Slijedom toga, podatke u polju 47 automatski utvrđuje i izračunava obračunski modul Carinske uprave na osnovi informacija sadržanih drugdje na deklaraciji, izuzev podatka o načinu plaćanja 47/6 kojega u deklaraciju unosi deklarant.

Međutim, u slučaju kada je stopa nekog davanja izražena u jedinici mjere različitoj od jedinice mase (kilogram, tona) ili dodatne jedinice mjere (npr. komad, metar), zbog čega obračunski modul Carinske uprave ne može automatski utvrditi obračunsku osnovicu na osnovi podataka sadržanih u poljima 35 (bruto-masa), 38 (neto-masa) ili 41 (dodatna jedinica mjere), deklarant mora popuniti podatak o obračunskoj osnovici.

Primjer: za cigarete iz 2402 20 10, stopa trošarine izražena je kao 180 kn/1.000 kom + 30% MPC (maloprodajne cijene)

Maloprodajna cijena je podatak koji se ne može izvesti iz podataka u poljima 35 (bruto-masa), 38 (neto-masa) ili 41 (dodatna jedinica mjere), zbog čega gospodarski subjekt mora u polju 47/2 – OBRAČUNSKA OSNOVICA unijeti maloprodajnu cijenu za 1.000 kom predmetnih cigareta, npr. 1.000 (TARIC jedinica mjere 1011 = maloprodajna cijena, 1.000 kom).

Međutim, zbog potrebe olakšavanja unosa i otklanjanja mogućih pogrešaka, za pojedine specifične jedinice mjere gospodarski subjekt ne mora izračunavati i unositi obračunsku osnovicu izraženu u tim jedinicama mjere već je potrebno unijeti drugi poznati podatak na temelju kojeg će obračunski modul Carinske uprave sam utvrditi obračunsku osnovicu i izračunati davanja, kako slijedi:

Podatak kojega unosi deklarant u polje 47/2
(TARIC oznaka jedinice mjere i opis)
Jedinica mjere u kojoj je iskazano davanje (TARIC oznaka jedinice mjere i opis)
Jedinica mjere za
obračunsku osnovicu
Podatak za obračunsku osnovicu

Ovaj podatak unosi carinska služba u polje

Oznaka jedinice mjere osnovice

201postotak suhe tvari (mas.%)DTNM → 100 kg, neto suhe tvari
202postotak saharoze (mas.%)DTNZ → 100 kg, 1 mas. % saharoze
203postotak čistog alkohola (mas.%)KGMA → 1 kg, čistog alkohola
204postotak čistog alkohola (vol.%)LPA → 1 l, čistog alkohola
205postotak laktoze (mas.%)KGMP → 1 kg, neto laktoze
206postotak suhe tvari laktoze (mas.%)KGMT → 1 kg, neto suhe tvari laktoze
207polarimetrijska vrijednost (º)DAP → 10.000 kg, polar
208stupanj iskoristivosti (%)DTNR → 100 kg, std qual
209postotak sadržaja šećera u melasi (%)DTN → 100 kg, net (samo za potrebe obračuna carine za melasu iz 1703)Nakon izračuna carinskog duga kojega u deklaraciju unosi carinska služba, carinska deklaracija se popunjava na sljedeći način.

Na glavi deklaracije unose se sljedeći podatci:

–     UKUPNI IZNOS DUGA – iznos duga koji je nastao po carinskoj deklaraciji i za koji iznos se provodi knjiženje carinskog duga, te sukladno tome i zadužuje podneseni instrument osiguranja, odnosno u slučaju da je način plaćanja – gotovina, navedeni iznos potrebno je platiti prije puštanja robe,

–     UKUPNI IZNOS DODATNOG JAMSTVA – iznos duga koji bi mogao nastati za određenu robu, a koji se ne knjiži, te se za navedeni iznos rezerviraju sredstva na podnesenom instrumentu osiguranja. U slučaju ako postoji iznos ukupnog iznosa dodatnog jamstva, deklarant mora podnijeti odgovarajući instrument osiguranja, odnosno kao način plaćanja ne može biti navedena gotovina,

–     VRSTA DAVANJA I UKUPNI IZNOS DAVANJA – podatci o vrsti davanja i iznosu davanja po vrstama na nivou cijele deklaracije.

Na stavkama deklaracije unose se podatci o obračunu carinskog duga koji se odnose na svaku pojedinačnu stavku, odnosno sljedeći podatci:

–     VRSTA MJERE podatak o vrsti mjere koja je provedena za određenu stavku,

–     VRSTA DAVANJA, OBRAČUNSKA OSNOVICA, OZNAKA JEDINICE MJERE OSNOVICE, STOPA, OZNAKA JEDINICE MJERE OSNOVICE za stavku deklaraciju,

–     IZNOS DAVANJA ukupni iznos davanja po pojedinoj stavci.

Šifre koje se koriste za ovo polje

47/1 Vrsta davanja

Pored prethodno navedenih šifara, koriste ste i sljedeće šifre za nacionalne potrebe:

Vrsta davanjaŠifra
posebni porez – kava10T
posebni porez – bezalkoholna pića20T
trošarina – pivo30T
trošarina – duhan40T
trošarina – mineralna ulja50T
Trošarina – električna energija51T
trošarina – prirodni plin52T
trošarina – kruta goriva53T
trošarina – alkohol60T
posebni porez – vozila i zrakoplovi70T
Posebni porez – luksuzna roba90T
  
  
Vrsta davanja – dodatno jamstvoOznaka
standardna uvozna vrijednost (ako je carinska vrijednost za više od 8% viša od SIV)10E
dodatna carina (šećer) (jamstvo)20E
jamstvo (perad) na osnovi reprezentativne cijene30E
antidampinška/kompenzacijska carina – pending collection40E
razlika u carini dok se čekaju rezultati raspodjele carinskih kvota50E
razlika u carini dok se čekaju rezultati analize, verifikacije dokaza o podrijetlu i slično90E
PDV00B
posebni porez – kava01T
posebni porez – bezalkoholna pića02T
trošarina – pivo03T
trošarina – duhan04T
trošarina – mineralna ulja05T
trošarina – alkohol06T
posebni porez – vozila, zrakoplovi i plovila07T
posebni porez – luksuzna roba09T
Carine na industrijske proizvode00A
Carine na poljoprivredne proizvode10A
Dodatne carine20A
Konačne antidampinške carine30A
Privremene antidampinške carine35A
Konačne kompenzacijske carine40A
Privremene kompenzacijske carine45A
Kompenzacijske kamate (PDV)10B
Zatezne kamate (PDV)20B
Izvozna davanja00C
Izvozna davanja za poljoprivredne proizvode10C
Zatezne kamate00D
Kompenzacijske kamate (npr. unutarnja proizvodnja)10D
Davanja koja se naplaćuju u ime drugih država00E47/6 Primjenjuju se sljedeće šifre Načina plaćanja:

APlaćanje gotovinom
MGarancija, uključujući gotovinski polog
RGarancija


Polje 47/6 se ne popunjava ako je u Polje 44/1 – Dodatne informacije – instrument osiguranja upisana šifra J000 (oslobođenje od polaganja jamstva za tijela državne uprave).

Ovo polje se popunjava samo u slučaju primjene izvozne carine.

Iznosi u ovom polju moraju biti izraženi u valutnoj jedinici čija je oznaka navedena u polju 44 ili, ako ta oznaka nije navedena u polju 44, u valuti zemlje članice u kojoj se obavljaju izvozne formalnosti.

Na glavi deklaracije unose se sljedeći podatci:

–     UKUPNI IZNOS DAVANJA – podatci o vrsti davanja i iznosu davanja po vrstama na nivou cijele deklaracije.

Na stavkama deklaracije unose se podatci o obračunu carinskog duga koji se odnose na svaku pojedinačnu stavku, odnosno sljedeći podatci:

–     VRSTA DAVANJA, OBRAČUNSKA OSNOVICA, STOPA za stavku deklaraciju,

–     IZNOS DAVANJA ukupni iznos davanja po pojedinoj stavci.

–     NAČIN PLAĆANJA izabrani način plaćanja

Šifre koje se koriste za ovo polje:

47/1 Vrsta davanja

Vrsta davanjaŠifra
Carine na industrijske proizvodeA00
Carine na poljoprivredne proizvodeA10
Dodatne carineA20
Konačne antidampinške carineA30
Privremena anti-damping carinaA35
Konačne kompenzacijske carineA40
Privremene kompenzacijske pristojbeA45
PDVB00
Kompenzacijske kamate (PDV)B10
Zatezne kamate (PDV)B20
Izvozna davanjaC00
Izvozna davanja za poljoprivredne proizvodeC10
Zatezne kamateD00
Kompenzacijske kamate (npr. unutarnja proizvodnja)D10
Davanja koja se naplaćuju u ime drugih državaE0047/5 Način plaćanja

APlaćanje gotovinom
MZadužnica i gotovinski polog
RPreuzeta obveza jamca


Unosi se primjenjiva obračunska osnovica (vrijednost, masa ili drugo). Koristeći, prema potrebi, odgovarajuće šifre za ovo polje, unose se sljedeće podatke:

– vrsta davanja (npr. carina, PDV),

– osnovica za obračun,

– primjenjiva stopa davanja,

– iznos davanja koji treba platiti,

– izabrani način plaćanja (NP).

PRILOG 3

NAČIN POPUNJAVANJA SLOVNIH POLJA CARINSKE DEKLARACIJE

Struktura MRN je u obliku 18-znamenkaste slovno-brojčane oznake, na sljedeći način:

PoljeSadržajTip poljaPrimjer
1Posljednje dvije znamenke godine prihvata carinske deklaracije (GG)Brojčano 219
2Oznaka zemlje u kojoj se podnosi UCD (ISO alfa 2 šifra zemlje)Slovno 2HR
3Šifra CU carinjenjaBrojčano 6030171
4Oznaka vrste postupkaSlovno 1U
5Jedinstvena identifikacijska oznaka za UCD po godini i CUBrojčano 6000001
6Kontrolni brojSlovno-brojčano 1


Oznake vrste postupka

– U je oznaka za postupak puštanja robe u slobodan promet i posebne postupke osim postupka vanjske proizvodnje i provoza.

– E je oznaka za izvozne postupke: izvoz, ponovni izvoz i postupak vanjske proizvodnje.

Datum prihvata carinske deklaracije dodjeljuje sustav automatski, u trenutku prihvata, a isti se prikazuje na sljedeći način: dd.mm.gg (npr. datum 30. kolovoz 2019., ispisuje se u sljedećem obliku: 30.08.19)

Vrijeme prihvata carinske deklaracije dodjeljuje sustav automatski, u trenutku prihvata, a isti se prikazuje na sljedeći način: hh:mm:ss

DATUM PUŠTANJA ROBE

Stavljanjem uvozne carinske deklaracije u odgovarajući status koji određuje da je roba puštena, sustav automatski u polje B upisuje datum puštanja robe. Od toga datuma teče rok za plaćanje carinskog duga, ako je roba bila puštena uz podnošenje odgovarajućeg osiguranja.

Datum puštanja robe se prikazuje na sljedeći način:

dd.mm.gg

DATUM PLAĆANJA DAVANJA

U slučaju ako se plaćanje davanja obavlja u gotovini, u ovo polje carinski službenik unosi datum kada je plaćen carinski dug prije puštanja robe.

DODATNO JAMSTVO

Kao dodatno jamstvo unosi se ukupni iznos dodatnog jamstva za koje je potrebno rezervirati podneseno osiguranje, obračunatog za sve stavke deklaracije, kojega ne obračunava TARIC a kojeg određuju propisi EU ili kod primjene nepotpune deklaracije.

U slučaju podnošenja nepotpune deklaracije, u ovo polje carinski službenik unosi visinu iznosa davanja do mogućeg carinskog duga koji bi mogao nastati ako ne budu podnesena nedostajuća isprava/podatak, temeljem kojeg je odobrena nepotpuna deklaracije.

LRN broj

U ovo podpolje ispisuje se LRN broj deklaracije, kojeg automatski ispisuje sustav.

Ovo polje se popunjava na primjercima 4 i 5 carinske deklaracije za postupak provoza i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisu podataka o evidentiranju carinske deklaracije u carinsku evidenciju.

U ovo polje se upisuje:

- šifra i naziv carinskog ureda,

- redni broj iz carinske evidencije i datum prihvata carinske evidencije (podatci se odvajaju kosom crtom).

(Npr. 030171 RGP Jankomir, 1234/1.7.2019.)

Ovo polje popunjava se samo kod izvoznih postupaka.

Ovo polje se nalazi na primjercima 4 i 5 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je potvrđivanju podataka o pretovaru u provozu na drugo prijevozno sredstvo, što je navedeno u polju 55 carinske deklaracije.

Carinski službenik unosi vrstu, broj i identifikacijsku oznaku novo stavljenih carinskih obilježja, te potpisuje i stavlja pečat carinskog ureda.

Ovo polje se nalazi na poleđini primjerka 4 i 5 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisivanju napomena, utvrđeno od nadležnih tijela (carine, policije i dr.) u svezi s izvanrednim događajima u prijevozu, koji su navedeni u polju 56 JCD.

Ovlašteno tijelo potvrđuje svoje napomene sa službenim pečatom i potpisom.

Ovo polje se nalazi na poleđini primjerka 4 carinske deklaracije za provoz i popunjava se samo u pisanoj deklaraciji. Namijenjeno je upisu zahtjeva (mjesto, datum, pečat, potpis) carinskog ureda koji zahtijeva provjeru, i upisu rezultata provjere, koje je izdalo dokaz (mjesto, datum, pečat, potpis).

Ovo polje popunjava se samo u pisanoj deklaraciji za postupak provoza. Nalazi se na poleđini primjerka 4 i 5 carinske deklaracije, i podijeljeno je na dva polja (dijela).

U prvo podpolje ovog polja se unosi:

– datum podnošenja robe i carinske deklaracije odredišnom carinskom uredu odnosno ovlaštenom primatelju,

– utvrđeno stanje carinskih plombi i robe, sa oznakom »ODGOVARAJUĆI«, ako nije bilo primjedbi, odnosno oznakom »RAZLIKA«, ako su utvrđene razlike u količini robe. U slučaju razlike unosi se način na koji su utvrđene te razlike (po pregledu, na podlozi isprava) i mjere koje se predlažu u vezi s tim.

U drugo podpolje ovoga polja unosi se:

- datum potvrde otpremnog carinskog ureda,

- oznaka i redni broj evidencije.

Odredišni carinski ured potvrđuje svoje primjedbe sa službenim pečatom i potpisom.

Na zahtjev osobe, koja podnosi robu i provoznu deklaraciju, odredišni carinski ured odnosno ovlašteni primatelj potvrđuje primitak, na odresku poleđine primjerka 5 JCD.

Ispunjavanje uvjeta puštanja robe

U slučaju kada roba ne može biti puštena, jer nisu ispunjeni uvjeti puštanja robe, carinski službenik u ovo polje unosi razloge koji sprječavaju puštanje robe (šifru i tekst), rok odnosno datum do kojeg se mogu ispuniti uvjeti puštanja robe te uvjet(i) koji se mora ispuniti kako bi se roba mogla pustiti (ako je moguće ispuniti uvjet).

Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi nepuštanja robe su sljedeće:

1 carinski dug nije plaćen

2 carinski dug nije odgovarajuće osiguran

3 roba je predmet zabrane

4 roba je predmet ograničenja

5 nije poznato je li roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati analize

6 nije bio moguć pregled robe zbog deklarantovih razloga

7 nisu podnesene propisane isprave

O ostalo (uz obvezno navođenje konkretnog razloga).


Pored roka za ispunjavanje uvjeta puštanja robe, carinski službenik će pod »Uvjeti za puštanje robe«, naznačiti koji konkretni uvjet(i) mora biti ispunjen do propisanog roka (npr. obavezno prilaganje uvozne dozvole, molim podnijeti (novi) instrument osiguranja i dr.)


Završetak postupka

Ovo polje popunjava se u sljedećim slučajevima:

– kada je propisan zakonski rok za podnošenje dokaza ili isprava (različit je za voće i povrće, šećer i perad),

– kod postupka unutarnje proizvodnje i privremenog uvoza u ovo polje se unosi rok, do kojega moraju biti završeni ovi postupci, u slučaju kada se odobrava pojednostavnjeno izdavanje odobrenja sukladno članku 163 Delegirane uredbe 2015/2446,

– kod krajnje uporabe unosi se rok, do kojega moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja,

– kod nepotpune carinske deklaracije, rok za dostavu nedostajućih isprava/podataka,

– kod slanja dokaza o podrijetlu unosi se rok od 9 mjeseci, odnosno posljednji dan toga roka,

– za ostale slučajeve naznačuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje o toj deklaraciji.

Podatci o završetku postupka unose se kao šifra i rok (datum).

Sljedeće šifre se koriste za ovo polje:

- A (agrarna politika),

- G (pojednostavnjeno odobravanje kod postupaka s gospodarskim učinkom, koji uključuje postupak unutarnje proizvodnje, postupak preradbe pod carinskim nadzorom i privremeni uvoz),

- K (krajnja uporaba),

- N (nepotpuna deklaracija),

- P (rok za provjeru dokaza o podrijetlu robe u trenutku uvoznoga carinjenja),

- O (ostalo).

Rok (datum) se unosi u obliku dd.mm.gg (dan, mjesec, godina).

PRILOG 4