Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN 90/2019 (25.9.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo

1798

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Članak 1.

U članku 5. značenje pojma: »Rabljeni traktor« mijenja se i glasi:

»Rabljeni traktor označava traktor od čije je prve registracije prošlo najmanje šest mjeseci.«

Članak 2.

U članku 37. tablica s iznosima naknada mijenja se i glasi:

Kategorija traktoraNaknada u postupku
evidentiranja tipa traktoranacionalne homologacije tipa traktoraizdavanja dopune potvrdeprovjere i upis podataka u bazu
T i C3.200,00 kn3.200,00 kn800,00500,00 kn
R i S2.400,00 kn2.400,00 kn600,00500,00 kn


Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2019. godine.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 558-04/1-19-01

Zagreb, 16. rujna 2019.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.