Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2019.«

NN 101/2019 (23.10.2019.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2019.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2041

Na temelju članka 22. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) te na temelju Plana izdavanja gotovog novca i numizmatičkih kompleta u 2019. godini, koji je donio guverner Hrvatske narodne banke 7. prosinca 2018., pod O. br.: 386-020/12-8/BV, guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2019.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2019.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2019.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2019.« prodavat će se po cijeni iskazanoj u Cjeniku Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete objavljenom na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke te na svim prodajnim mjestima.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 262-020/10-19/BV

Zagreb, 16. listopada 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.