Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

HRVATSKI SABOR

1962

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/170

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Članak 1.

U Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 22/14.) u članku 9. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječima: »ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/165

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.