Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

NN 98/2019 (16.10.2019.), Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1987

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1. i 12. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POSEBNOM STANIŠTU U AKVATORIJU UŠĆA RIJEKE RAŠE U 2019. I 2020. GODINI

Članak 1.

Radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima, ovim se Pravilnikom propisuju ribolovni alati, njihove karakteristike te način i razdoblje obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše.

Članak 2.

Posebno stanište u dijelu akvatorija ušća rijeke Raše određeno je člankom 2. stavkom 1. točkom 3. Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu (»Narodne novine«, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09 – ispravak) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o posebnim staništima) i omeđeno spojnicama: rt Ubac – rt Mulac i svjetionik Trget – rt Puntal.

Članak 3.

(1) Osim ribolova vršama, udičarskim alatima i ostima dozvoljenog na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o posebnim staništima, u području iz članka 2. ovoga Pravilnika dozvoljava se upotreba jednostrukih mreža stajaćica minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara u razdoblju od 15. listopada 2019. do 15. svibnja 2020. godine i trostrukih mreža stajaćica sipara minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara u razdoblju od 1. veljače do 15. svibnja 2020. godine.

(2) Mreže stajaćice iz stavka 1. ovoga članka smiju se koristiti isključivo na doček.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/91

Urbroj: 525-13/0797-19-1

Zagreb, 4. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.