Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara

NN 115/2019 (27.11.2019.), Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara

Ministarstvo zdravstva

2311

Na temelju članka 38. stavka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Donosi se Mreža telemedicinskih centara.

II.

Mreža iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Mreža telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 49/16).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/54

Urbroj: 534-02-1-1/6-19-30

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Mrežom telemedicinskih centara određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika s odobrenjem za rad telemedicinskog centra koje daje Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

II.

Za telemedicinske centre u osnovnoj mreži telemedicinskih centara određuje se za područje Republike Hrvatske: šifra telemedicinskog centra, naziv zdravstvene ustanove, adresa, područje medicinske struke telemedicinskog centra te minimalan broj zdravstvenih radnika.

U telemedicinskom centru mora raditi najmanje onaj broj zdravstvenih radnika koji je propisan ovom Mrežom.

III.

Ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u kojima se osnivaju telemedicinski centri u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara obvezna je osigurati prostor, tehničku opremu i minimalan broj zdravstvenih radnika za pružanje telemedicinskih usluga.

IV.

MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA

Osnovna mreža telemedicinskih centara

R. br.ŽupanijaRazina zdravstvene djelatnostiZdravstvena ustanovaŠifra telemedicin­-
skog centra*
Područje medicinske strukeMinimalan broj
zdravstvenih radnika
1.Bjelovarsko-bilogorska županijaprimarnaDom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Ispostava Grubišno Polje, A. M. Relkovića 1, 43290 Grubišno PoljeTMPC-022Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8,
43000 Bjelovar
TMPC-032Jedinica intenzivnog liječenja1
sekundarnaOpća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8,
43000 Bjelovar
TMPC-043Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8,
43000 Bjelovar
TMPC-106Neurologija1
sekundarnaOpća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8,
43000 Bjelovar
TMPC-058Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća bolnica Bjelovar, Mihanovićeva 8,
43000 Bjelovar
TMPC-097Gastroenterologija1
2.Brodsko-posavska županijasekundarnaOpća bolnica Nova Gradiška, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova GradiškaTMPC-005Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Nova Gradiška, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova GradiškaTMPC-030Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski BrodTMPC-049Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski BrodTMPC-182Urologija1
3.Dubrovačko-neretvanska županijaprimarnaDom zdravlja »Dr. Ante Franulović« Vela Luka, Ulica 1 br. 1, 20270 Vela LukaTMPC-003Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja »Dr. Ante Franulović« Vela Luka, Ulica 1 br. 1, 20270 Vela LukaTMPC-011Radiologija1
primarnaDom zdravlja »Dr. Ante Franulović« Vela Luka, ambulanta Lastovo, Put Sv. Martina 3TMPC-006Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, 20350 MetkovićTMPC-031Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, 20350 MetkovićTMPC-084Radiologija1
primarnaDom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, 20350 MetkovićTMPC-132Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, 20260 KorčulaTMPC-010Radiologija1
primarnaDom zdravlja Korčula, Ulica 57 br. 5, 20260 KorčulaTMPC-026Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Dubrovnik, Ispostava Babino polje (otok Mljet), Zabrežje 94, 20225 Babino PoljeTMPC-007Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Dubrovnik, Ispostava Ston, Put braće Mihanović 7, 20230 StonTMPC-160Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića b. b., 20000 DubrovnikTMPC-040Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića b. b., 20000 DubrovnikTMPC-142Transfuzijska medicina1
4.Grad ZagrebsekundarnaPoliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana, Draškovićeva 13, 10000 ZagrebTMPC-186Kardiologija1
sekundarnaDječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10000 ZagrebTMSC-054Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Vinogradska 29, 10000 ZagrebTMSC-007Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za neurokirurgiju, Vinogradska 29, 10000 ZagrebTMSC-009Neurokirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Zavod za anesteziologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli, Vinogradska 29, 10000 ZagrebTMSC-058Jedinica intenzivnog liječenja1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Vinogradska 29, 10000 ZagrebTMPC-135Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za traumatologiju, Odjel za radiologiju i Referentni centar za kirurgiju kralježnice, Draškovićeva 19, 10000 ZagrebTMSC-013Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za tumore, Klinička jedinica za onkološku radiologiju, Ilica 197, 10000 ZagrebTMSC-047Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinika za tumore Ilica 197, 10000 ZagrebTMPC-136Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebTMSC-010Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurokirurgiju, Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebTMSC-011Neurokirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurologiju, Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebTMSC-027Neurologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za gastroenterologiju, Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebTMSC-042Gastroenterologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebTMPC-141Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinika za torakalnu radiologiju Jordanovac, Jordanovac 104, 10000 ZagrebTMSC-031Torakalna radiologija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Klinika za kirurgiju Odjel za neurokirurgiju Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-016Neurokirurgija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-018Radiologija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Zavod za neurologiju, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-029Neurologija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-038Maksilofacijalna traumatologija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Klinika za kirurgiju, Odjel za torakalnu kirurgiju, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-043Torakalna kirurgija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMPC-134Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Klinika za kirurgiju, Zavod za traumatologiju, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-048Traumatologija1
tercijarnaKlinička bolnica Dubrava, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 ZagrebTMSC-044Kardiologija1
tercijarnaKlinička bolnica »Merkur«, Zajčeva 19,
10000 Zagreb
TMPC-053Radiologija1
tercijarnaKlinička bolnica »Merkur«, Zajčeva 19,
10000 Zagreb
TMPC-027Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 ZagrebTMPC-055Radiologija1
tercijarnaKlinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 ZagrebTMPC-178Jedinica intenzivnog liječenja1
tercijarnaKlinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 ZagrebTMPC-133Neurologija1
tercijarnaKlinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 ZagrebTMPC-131Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Mirogojska 8, 10000 ZagrebTMPC-087Radiologija1
tercijarnaKlinika za dječje bolesti Zagreb, Vjekoslava Klaića 16, 10000 ZagrebTMPC-086Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinika za dječje bolesti Zagreb, Vjekoslava Klaića 16, 10000 ZagrebTMSC-041Radiologija1
tercijarnaHrvatski, Zavod za transfuzijsku medicinu, Petrova 3, 10000 ZagrebTMSC-019Transfuzijska medicina1
5.Istarska županijaprimarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Poreč, Dr. Mauro Gioseffi 2, 52440 PorečTMPC-166Obiteljska (opća) medicina1
primarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin, Jurja Dobrile 1, 52000 PazinTMPC-165Obiteljska (opća) medicina1
primarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Rovinj, Istarska b. b., 52210 RovinjTMPC-171Obiteljska (opća) medicina1
primarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Umag, Edoarda Pascalia 3a, 52470 UmagTMPC-174Obiteljska (opća) medicina1
primarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Labin, Sv. Mikule 2, 52220 LabinTMPC-163Obiteljska (opća) medicina1
primarnaIstarski domovi zdravlja, Ispostava Buzet, Naselje Goričica 1, 52420 BuzetTMPC-162Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica Pula, Aldo Negri 6, 52100 PulaTMPC-047Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Pula, Aldo Negri 6, 52100 PulaTMPC-095Neurologija1
sekundarnaOpća bolnica Pula, Aldo Negri 6, 52100 PulaTMPC-253Kardiologija1
6.Karlovačka županijaprimarnaDom zdravlja Slunj, Plitvička 18a, 47240 SlunjTMPC-108Radiologija1
primarnaDom zdravlja Slunj, Plitvička 18a, 47240 SlunjTMPC-250Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Vojnić, Andrije Hebranga 28, 47220 VojnićTMPC-248Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Ozalj, Kolodvorska 2, 47280 OzaljTMPC-251Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Ogulin, B. Frankopana 14, 47300 OgulinTMPC-252Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 KarlovacTMPC-033Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 KarlovacTMPC-044Jedinica intenzivnog liječenja1
sekundarnaOpća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 KarlovacTMPC-045Traumatologija1
sekundarnaOpća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 KarlovacTMPC-059Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća bolnica Karlovac, Andrije Štampara 3, 47000 KarlovacTMPC-093Gastroenterologija1
sekundarnaOpća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38,
47300 Ogulin
TMPC-038Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38,
47300 Ogulin
TMPC-060Transfuzijska medicina1
sekundarnaSpecijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Ul. Jozefa Jeruzalema 7, 47250 Duga ResaTMSC-066Kardiologija1
7.Koprivničko-križevačka županijaprimarnaDom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, Trg svetog Florijana 12, 48260 KriževciTMPC-103Radiologija1
primarnaDom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Ljudevita Gaja 1,
43250 Đurđevac
TMPC-115Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Željka Selingera 1, 48000 KoprivnicaTMPC-036Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Željka Selingera 1, 48000 KoprivnicaTMPC-098Gastroenterologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Željka Selingera 1, 48000 KoprivnicaTMPC-143Neurologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Željka Selingera 1, 48000 KoprivnicaTMPC-063Transfuzijska medicina1
8.Krapinsko-zagorska županijasekundarnaOpća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8 p.p. 36, 49210 ZabokTMPC-042Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, p.p. 36, 49210 ZabokTMPC-066Transfuzijska medicina1
sekundarnaSpecijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Gajeva 2, 49217 Krapinske TopliceTMPC-051Radiologija1
9.Ličko-senjska županijaprimarnaDom zdravlja Novalja Špital 1, 53291 NovaljaTMPC-088Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53000 GospićTMPC-013Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53000 GospićTMPC-056Transfuzijska medicina1
10.Međimurska županijasekundarnaŽupanijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1E, 40000 ČakovecTMPC-039Radiologija1
sekundarnaŽupanijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1E, 40000 ČakovecTMPC-065Transfuzijska medicina1
11.Osječko-baranjska županijasekundarnaOpća županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31500 NašiceTMPC-180Kirurgija1
sekundarnaOpća županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31500 NašiceTMPC-181Hitna medicina1
sekundarnaOpća županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31500 NašiceTMPC-078Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31500 NašiceTMPC-077Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Klinika za neurokirurgiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-017Neurokirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Odjel za radiologiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-022Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Klinika za neurologiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-026Neurologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-059Kirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Zavod za urologiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-060Urologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMSC-061Maksilofacijalna kirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 OsijekTMPC-137Transfuzijska medicina1
12.Požeško-slavonska županijasekundarnaOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Bolnička 74, 34550 PakracTMPC-046Radiologija1
sekundarnaOpća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Bolnička 74, 34550 PakracTMPC-057Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 PožegaTMPC-048Radiologija1
sekundarnaOpća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 PožegaTMPC-068Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 PožegaTMPC-249Neurologija1
13.Primorsko-goranska županijaprimarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Rijeka, Krešimirova 52a, 51000 RijekaTMSC-040Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, Kotorska 13a, 51260 CrikvenicaTMPC-145Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Čabar, Narodnog oslobođenja 7, 51306 ČabarTMPC-146Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Delnice, Šetalište I. Gorana Kovačića 1, 51300 DelniceTMPC-147Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab, Palit 143a, 51280 RabTMPC-024Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija, Nova cesta 97, 51410 OpatijaTMPC-107Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Delnice, Šetalište I. Gorana Kovačića 1, 51300 DelniceTMPC-020Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, Vinogradska cesta b. b., 51500 KrkTMPC-009Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, Vinogradska cesta b. b., 51500 KrkTMPC-081Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Vrbovsko, Dobra 20, 51326 VrbovskoTMPC-149Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Cres, Turion 26, 51557 CresTMPC-021Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Mali Lošinj, Priko 69, 51550 Mali LošinjTMPC-019Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Mali Lošinj, Priko 69, 51550 Mali LošinjTMPC-080Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab, Palit 143a, 51280 RabTMPC-018Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab, Palit 143a, 51280 RabTMPC-079Radiologija1
primarnaDom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Mali Lošinj, Priko 69, 51550 Mali LošinjTMPC-025Nefrologija1
primarnaZavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab, Palit 143a, 51280 RabTMPC-090Hitna medicina1
primarnaZavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, Vinogradska cesta b. b., 51500 KrkTMPC-091Hitna medicina1
primarnaZavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Ispostava Mali Lošinj, Priko 69,
51550 Mali Lošinj
TMPC-092Hitna medicina1
sekundarnaPsihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 RabTMPC-179Radiologija1
sekundarnaThalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Maršala Tita 188/1, 51410 OpatijaTMSC-056Kardiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, Klinika za neurologiju, Krešimirova 42, 51000 RijekaTMSC-005Neurologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka Klinički, Zavod za radiologiju, Krešimirova 42, 51000 RijekaTMSC-024Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, 51000 RijekaTMPC-138Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, Klinika za neurokirurgiju, T. Strižića 3, 51000 RijekaTMSC-014Neurokirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, Klinika za internu medicinu, Zavod za nefrologiju i dijalizu, T. Strižića 3, 51000 RijekaTMSC-006Nefrologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka Objedinjeni hitni bolnički prijem, T. Strižića 3, 51000 RijekaTMSC-035Hitna medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, Zavod za kardiovaskularne bolesti, T. Strižića 3, 51000 RijekaTMSC-015Kardiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Rijeka, T. Strižića 3, 51000 RijekaTMPC-177Transfuzijska medicina1
14.Sisačko-moslavačka županijaprimarnaDom zdravlja Kutina, Antuna Gustava Matoša 42, 44320 KutinaTMPC-192Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Petrinja, Matija Gupca 4,
44250 Petrinja
TMPC-193Obiteljska (opća) medicina1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000 SisakTMPC-035Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000 SisakTMPC-094Gastroenterologija1
15.Splitsko-dalmatinska županijaprimarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 24,
21400 Supetar
TMPC-001Obiteljska medicina1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 24,
21400 Supetar
TMPC-023Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Supetar, Mladena Vodanovića 24,
21400 Supetar
TMPC-082Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj, Ramska b. b., 21230 SinjTMPC-118Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Hvar, Biskupa Jurja Dubokovića 3, 21450 HvarTMPC-004Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Hvar, Biskupa Jurja Dubokovića 3, 21450 HvarTMPC-074Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Hvar, Biskupa Jurja Dubokovića 3, 21450 HvarTMPC-075Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Trilj, Poljičke republike 17, 21240 TriljTMPC-015Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Imotski, Dr. Josipa Mladinova 20, 21260 ImotskiTMPC-119Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Vis, Vukovarska b.b., 21480 VisTMPC-008Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Vrlika, Trg dr. Franje Tuđmana b. b., 21236 VrlikaTMPC-016Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Vrgorac, Vukovarska 23, 21276 VrgoracTMPC-083Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Trogir, Kardinala Alojzija Stepinca 17, 21220 TrogirTMPC-102Nefrologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Makarska, Stjepana Ivičevića b. b.,
21300 Makarska
TMPC-120Radiologija1
primarnaDom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Komiža, Komiških iseljenika b. b.,
21485 Komiža
TMPC-121Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Klinika za unutarnje bolesti, Odjel za bolesti srca i krvožilnog sustava, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-001Kardiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-020Radiologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Klinički odjel za neurokirurgiju Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-023Neurokirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Klinika za neurologiju, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-030Neurologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-050Maksilofacijalna kirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMSC-050Maksilofacijalna kirurgija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 SplitTMPC-139Transfuzijska medicina1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Klinički odjel za nefrologiju i hemodijalizu Šoltanska 1,
21000 Split
TMSC-012Nefrologija1
tercijarnaKlinički bolnički centar Split, Šoltanska 1,
21000 Split
TMPC-140Transfuzijska medicina1
16.Šibensko-kninska županijasekundarnaOpća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin, Kralja Svetoslava Suronje 12, 22300 KninTMPC-014Radiologija1
sekundarnaOpća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin, Kralja Svetoslava Suronje 12, 22300 KninTMPC-028Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 ŠibenikTMPC-041Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 ŠibenikTMPC-072Transfuzijska medicina1
17.Varaždinska županijasekundarnaOpća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 VaraždinTMPC-037Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42000 VaraždinTMPC-117Neurokirurgija1
18.Virovitičko-podravska županijasekundarnaOpća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, 33000 ViroviticaTMPC-050Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, 33000 ViroviticaTMPC-070Transfuzijska medicina1
19.Vukovarsko-srijemska županijasekundarnaOpća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32100 VinkovciTMPC-034Radiologija1
sekundarnaOpća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32100 VinkovciTMPC-062Transfuzijska medicina1
sekundarnaOpća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Županijska 35, 32000 VukovarTMPC-054Radiologija1
sekundarnaOpća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Županijska 35, 32000 VukovarTMPC-076Transfuzijska medicina1
20.Zadarska županijasekundarnaOpća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23000 ZadarTMPC-052Radiologija1
sekundarnaOpća bolnica Zadar, Bože Peričića 5, 23000 ZadarTMPC-184Neurologija1
sekundarnaSpecijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na MoruTMPC-144Radiologija1
21.Zagrebačka županijaprimarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Samobor, Ljudevita Gaja 37, 10430 SamoborTMPC-123Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Pavla Lončara 1, 10290 ZaprešićTMPC-124Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12a,
10370 Dugo Selo
TMPC-125Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić-Grad, Omladinska 25, 10310 Ivanić-GradTMPC-126Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko, Kralja Tomislava 29, 10450 JastrebarskoTMPC-127Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Velika Gorica, Matice hrvatske 5, 10410 Velika GoricaTMPC-128Obiteljska (opća) medicina1
primarnaDom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, Ulica 7. svibnja 14, 10340 VrbovecTMPC-129Obiteljska (opća) medicina1

* TMSC = telemedicinski specijalistički centar; TMPC = telemedicinski pristupni centar