Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

NN 119/2019 (6.12.2019.), Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

Vlada Republike Hrvatske

2359

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije po reguliranoj otkupnoj cijeni.

Članak 2.

Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti od operatora tržišta električne energije 40 % u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 116/18).

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-03/90
Urbroj: 50301-25/16-19-4
Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.