Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 119/2019 (6.12.2019.), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2369

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava Josipu Aladroviću

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću, NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po Borisu Pleši,

(u daljnjem tekstu: sindikati)

zaključili su 29. studenoga 2019. godine sljedeći

DODATAK II.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 112/17, 12/18 i 2/19 – Dodatak, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), ugovorne strane suglasno utvrđuju da su državnim službenicima i namještenicima, u skladu s odredbama važećeg Kolektivnog ugovora, do sada, isplaćivana sva ugovorena materijalna prava, te se utvrđuje visina osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika za 2020. godinu i visina materijalnih prava državnih službenika i namještenika za 2020. godinu.

Članak 2.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika od 2012. do 2016. godine nije rasla, te je iznosila 5.108,84 kn.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika od 1. siječnja 2017. godine, temeljem uspješno zaključenih pregovora socijalnih partnera, rasla sljedećom dinamikom:

– od 1. siječnja 2017. do 31. srpnja 2017. godine 2% i iznosila je 5.211,02 kn

– od 1. kolovoza 2017. do 31. listopada 2017. godine 2% i iznosila je 5.315, 24 kn

– od 1. studenoga 2017. do 31. prosinca 2018. godine 2% i iznosila je 5.421,54 kn

– od 1. siječnja 2019. do 31. kolovoza 2019. godine 3% i iznosila je 5.584,19 kn

– od 1. rujna 2019. godine 2% i iznosi 5.695,87 kn.

Članak 3.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. godinu iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020. godine 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., a koja se isplaćuje u veljači 2020. godine

– od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2020. godine 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine

– od 1. listopada 2020. godine 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u studenom 2020. godine i nadalje.

(2) O visini osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2021. godinu, Ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti je dodatkom Kolektivnom ugovoru, pri čemu će se voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom Kolektivnom ugovoru i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. godinu iznositi 1.500,00 kn.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da će dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. godinu iznositi 600,00 kn.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar u prigodi dana Sv. Nikole i nagrada za božićne blagdane) ugovorenih Kolektivnim ugovorom, za 2021. godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti ih dodatkom Kolektivnom ugovoru, pri čemu će voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom Kolektivnom ugovoru i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da iznos dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 49. stavka 2. Kolektivnog ugovora i iznos dodatka za rad na terenu iz članka 50. stavka 4. Kolektivnog ugovora, iznosi 200,00 kn.

Članak 8.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika od 1. siječnja 2020. godine iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Članak 9.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od dana potpisa.

Članak 10.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru je sastavljen u 8 (osam) izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po 1 (jedan) primjerak, a Vladi 5 (pet) primjeraka.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
Ministar rada
i mirovinskoga sustava
Josip Aladrović, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat policije Hrvatske
Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika
unutarnjih poslova
Zdravko Lončar, v. r.

Sindikat državnih
i lokalnih službenika i
namještenika Republike Hrvatske
Boris Pleša, v. r.