Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

NN 124/2019 (18.12.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Ministarstvo unutarnjih poslova

2463

Na temelju članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/1999., 133/2002., 48/2005., 74/2009., 154/2014. i 82/2015.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, broj: 4/2010., 22/2010, 85/2015., 118/2015. i 130/2017.), u članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Uništavanje putovnica iz stavka 3. ovoga članka obavlja se jednom mjesečno.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/297

Urbroj: 511-01-152-19-3

Zagreb, 9. prosinca 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.