Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

NN 126/2019 (24.12.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

HRVATSKI SABOR

2532

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2019.

Klasa: 011-01/19-01/240

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 17. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU

Članak 1.

U Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, br. 67/18.) članak 102. mijenja se i glasi:

»(1) Izvješće o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika podnosi se u elektroničkom obliku.

(2) Sadržaj obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, način njegova podnošenja i sadržaj podataka o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se objavljuju na mrežnim stranicama Vijeća uređuje Vijeće pravilima.

(3) Podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika objavljuju se radi osiguranja dostupnosti i jačanja povjerenja javnosti te jačanja integriteta, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih utjecaja u obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

(4) Na obradu i objavu osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.«.

Članak 2.

Vijeće je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, načinu njegova podnošenja i sadržaju podataka o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se objavljuju u skladu s ovim Zakonom.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/235
Zagreb, 13. prosinca 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.