Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede

2543

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 54/19), u članku 2. točki 12. riječi: »Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: HPA).« zamjenjuju se riječima: «Ministarstvo poljoprivrede.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca 2020. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Zemljište obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, koje nije pristupačno i prohodno stoci, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i na kojem obrada ne može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja i čišćenja, nije poljoprivredno zemljište i ne može se upisati u ARKOD.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 9. riječi: »članka 10. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 8. stavka 2.«

Članak 5.

U Prilogu I Šifrarnika s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta dodaje se:

ŠifraVrsta uporabe
zemljišta
Opis i karakteristike
451Matičnjak loznih podloga i plemkiPoljoprivredno zemljište zasađeno matičnim nasadima vinove loze za proizvodnju reznica podloga ili reznica plemki za cijepljenje.


Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/36

Urbroj: 525-08/0247-19-8

Zagreb, 16. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.