Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu

NN 29/2020 (14.3.2020.), Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu

Vlada Republike Hrvatske

670

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O OBUSTAVI IZVOĐENJA NASTAVE U VISOKIM UČILIŠTIMA, SREDNJIM I OSNOVNIM ŠKOLAMA TE REDOVNOG RADA USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA I USPOSTAVI NASTAVE NA DALJINU

I.

U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske obustavlja izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, kao i redovni rad vezan uz prijam djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

II.

Zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja za koordinaciju poslova i dinamiku uspostave nastave na daljinu.

III.

Zaposlenici ustanova iz točke I. ove Odluke obvezni su dolaziti na radno mjesto te nastaviti s redovnim radom u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i uz pridržavanje svih preporuka vezanih za prevenciju i zaštitu širenja zarazne bolesti.

Zaposlenici ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnih škola dužni su osigurati prihvat djece koja pohađaju razrednu nastavu u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

IV.

Provedba ove Odluke započinje u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine, te traje do opoziva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/92

Urbroj: 50301-27/04-20-1

Zagreb, 13. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.