Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

NN 32/2020 (19.3.2020.), Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

713

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu

– obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

a) prodavaonica prehrambenih artikala

b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala

c) tržnica i ribarnica

d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)

e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda

f) poljoprivrednih ljekarni

g) benzinskih postaja

h) kioska

i) pekarnica

j) kemijskih praonica rublja

k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala

l) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme

m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje

n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i

p) veledrogerija

– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja.

IV.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

– osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

– svu rasutu robu prodavati zapakirano

– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

– redovito provjetravati prostore

– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

V.

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-1

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Načelnik stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.