Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

NN 33/2020 (20.3.2020.), Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

716

Na temelju članka 67. stavka 4. i članka 75. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na alkohol i alkoholna pića.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL, L 316, 31. 10. 1992., str. 21) i Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL, L 316, 31. 10. 1992., str. 29).

Visina trošarine na pivo

Članak 3.

Trošarina na pivo iznosi 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

Visina trošarine na pivo za male nezavisne pivovare

Članak 4.

Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:

za godišnju proizvodnju piva u hliznos trošarine u kunama
≤5.00020,00
5.001 – 25.00022,00
25.001 – 75.00024,00
75.001 – 125.00026,00


Visina trošarine na mirna i pjenušava vina

Članak 5.

Trošarina na mirna i pjenušava vina iznosi 0,00 kuna za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Visina trošarine na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina

Članak 6.

Trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina iznosi 0,00 kuna za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Visina trošarine na međuproizvode

Članak 7.

(1) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim iznosi 800,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% iznosi 500,00 kuna po hektolitru gotovog proizvoda.

Visina trošarine na etilni alkohol

Članak 8.

Trošarina na etilni alkohol iznosi 6.000,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-03/06
Urbroj: 50301-25/16-20-3
Zagreb, 19. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.